کلیدواژه‌ها = هند
تعداد مقالات: 12
1. تحلیل اثرات انطباق لبه‌های شهری با عوارض طبیعی ساحلی در شهرهای هند

دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 33-41

زهرا عسکرزاده؛ محمد صالح شکوهی بیدهندی


2. استوره خورشید در هند و ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 15-21

شهره جوادی؛ علی نیکویی


3. تأثیـر نقاط عطف مذهبـی بر شکـل‌گیـری فضای جمعـی در هنـد

دوره 3، شماره 8، تابستان 1394، صفحه 47-54

لیلا سلطانی؛ علیرضا سیاوشی


5. تحولات مفهوم عدالت در جامعه هند و نمود فضایی آن

دوره 2، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 30-41

محمدصالح شکوهی بیدهندی


9. الگوی رنگ در معابد و مساجد هند

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 18-25

محمدصالح شکوهی بیدهندی،؛ مریم طالبی بیدهندی؛ عاطفه سریری


11. رمز بقای پوشش زنان هند

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 34-39

شهرزاد خادمی