اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 167
تعداد پذیرش 28
تعداد عدم پذیرش 62

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 191
تعداد مشاهده مقاله 195791
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 217844
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 49 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 98 روز
درصد پذیرش 17 %