اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 215
تعداد پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش 75

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 230
تعداد مشاهده مقاله 261383
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 410395
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 38 روز
درصد پذیرش 35 %