اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 162
تعداد پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش 61

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 182
تعداد مشاهده مقاله 194138
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 205058
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 93 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 98 روز
درصد پذیرش 13 %