اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 218
تعداد پذیرش 56
تعداد عدم پذیرش 83

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 231200
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 335827
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 103 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 69 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 45 روز
درصد پذیرش 26 %