اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 194
تعداد پذیرش 45
تعداد عدم پذیرش 73

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 206
تعداد مشاهده مقاله 223957
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 295552
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 48 روز
درصد پذیرش 23 %