اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 174
تعداد پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش 64

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 201
تعداد مشاهده مقاله 215776
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 240664
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 20 %