اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 183
تعداد پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش 66

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 207
تعداد مشاهده مقاله 220356
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 270626
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 49 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 22 %