اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 195
تعداد پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش 70

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 224
تعداد مشاهده مقاله 242020
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 366452
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 40 روز
درصد پذیرش 32 %