تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 206
تعداد نویسندگان 239
تعداد مشاهده مقاله 225,296
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 305,036
نسبت مشاهده بر مقاله 1093.67
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1480.76
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 195
تعداد مقالات رد شده 73
درصد عدم پذیرش 37
تعداد مقالات پذیرفته شده 45
درصد پذیرش 23
زمان پذیرش (روز) 113
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 71

 

            


  هنر و تمدن شرق، مجلۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر است که به دو زبان فارسی و انگلیسی در حوزه‌های مختلف ‌هنر، معماری و تمدن شرق و زمینه‌های وابسته از جمله باستان‌شناسی و تاریخ، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، زبان‌شناسی و تاریخ اسطوره و ادیان منتشر می‌شود. رویکرد مجله بازنگری، تدبر و نواندیشی به منظور بازخوانی فرهنگ و تمدن شرق در محدودة وسیع فرهنگی، جغرافیای کهن و کنونی آن با رویکردهای ملهم از فرهنگ شرقی است. ارائه نظریه‌های جدید در این بخش مهم از تمدن بشری روشنگر ابهامات بسیاری در زمینة فرهنگ امروز جهان خواهد بود.

این مجله در هیچ یک از مراحل دریافت، داوری و انتشار مقالات از نویسندگان وجهی دریافت نمی‌کند. مقالات ارسالی برای این مجله به‌صورت دوسویه ناشناس داوری می‌شوند و پس از سه مرحله داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. مقالات فارسی ارسالی برای نشریۀ هنر و تمدن شرق در مرحلۀ ارزیابی اولیه با استفاده از سامانۀ همیاب مشابهت‌یابی خواهند شد و در صورت پذیرش مقاله در داوری و ارسال نسخۀ انگلیسی، نسخۀ انگلیسی مقالات هم با نرم‌افزار iThenticate مشابهت‌یابی خواهد شد.

برای تسهیل استفادۀ دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان و ارتباط گسترده‌تر با جهان و متخصصان بین‌المللی، هنر و تمدن شرق امکان دسترسی آزاد و رایگان به تمامی مقالات را در سایت اینترنتی مجله فراهم کرده است.

مجلۀ هنر و تمدن شرق در راستای تحقق اهداف خویش پذیرای مقالات دانش‌پژوهان، محققان و استادان گرامی است.

شماره جاری: دوره 9، شماره 31، بهار 1400، صفحه 5-74 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر

مدیر مسئول سردبیر ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2345-6612
شاپا الکترونیکی
2345-6620