اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریۀ هنر و تمدن شرق

نشریۀ علمی هنر و تمدن شرق عضو کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) است و  اصول اخلاقی انتشار مقالات در این نشریه بر اساس قوانین این کمیته تنظیم شده است ( publicationethics.org/members/journal-art-and-civilization-orient-jaco) ضمن تعهد به رعایت وظایف مربوط به نشریه، از نویسندگان، داوران، دبیران علمی و سردبیر تقاضا دارد هنگام همکاری با این نشریه اصول اخلاقی و حرفه‌ای زیر را رعایت کنند:

 تعهدات ناشر (نشریه)

 • داوری مقالات در این نشریه به‌صورت دوسویه کور است و نشریه موظف است مقالات را بدون نام و مشخصات نویسندگان برای داوران ارسال کند، در عین حال نویسندگان مقاله نیز نباید از نام و مشخصات داوران اطلاع داشته باشند.
 • نسخۀ نهایی مقاله باید پس از ویرایش و صفحه‌بندی برای نویسنده ارسال شود و پس از تأیید نویسنده منتشر شود.
 • ناشر باید موارد احتمالی سرقت علمی و ادبی، یا هرگونه سوء رفتار را پیگیری و در صورت اثبات وجود چنین مواردی در یک مقاله، مقالۀ منتشرشده را با ذکر دلیل از نشریه حذف کند.
 • ناشر باید بر رعایت اصول اخلاقی و پرهیز از هرگونه تبعیض توسط سردبیر، دبیران علمی و داوران به صورت مداوم نظارت داشته باشد و با موارد تخلف برخورد کند.
 • در صورت درخواست نویسندگان مبنی بر اضافه شدن، حذف و یا اصلاح ترتیب نام نویسندگان، و کافی بودن دلایل برای این کار، ناشر باید حتی پس از انتشار مقاله چنین امکانی را در اختیار نویسندگان قرار دهد.
 • ناشر موظف است از حقوق معنوی نویسندگان مقاله با توجه به قوانین تکثیر اثر (کپی رایت) محافظت نماید.

وظایف سردبیر و دبیران علمی

 • دریافت و داوری مقالات باید بدون هیچ گونه تبعیضی (از جمله تبعیض‌های جنسیتی، جسمی، قومی، اعتقادی و ملیتی) انجام شود.
 • دریافت، داوری و پذیرش مقالات نباید در هیچ مرحله‌ای تحت تأثیر تعارض منافع سردبیر یا دبیران علمی نشریه قرار گیرد.
 • دریافت و پذیرش مقالات باید براساس ارزش علمی و بدون در نظرگرفتن منافع تجاری باشد.
 • مراحل دریافت و داوری مقالات باید براساس زمان‌بندی دقیق و مشخص صورت گیرد و پذیرش یا عدم پذیرش اثر (با ذکر دلیل یا دلایل در صورت عدم پذیرش) باید به‌صورت دقیق و شفاف به مؤلف اعلام شود.
 • اطلاعات مقاله یا مشخصات نویسنده باید تا پیش از پذیرش قطعی و انتشار مقاله نزد سردبیر یا دبیران علمی و اعضای اجرایی نشریه محفوظ باشد و در هیچ شرایطی منتشر نشود.
 • مقالات پذیرفته‌نشده نباید به هیچ شکلی از طرف سردبیر یا دبیران علمی نشریه مورد استفاده قرار بگیرند.
 • سردبیر باید مطمئن شود که با انتشار یک مقاله منافع قشر یا گروه خاصی به خطر نمی‌افتد.
 • سردبیر باید درخواست نویسندگان مبنی بر عدم داوری مقاله توسط داور یا داورهای خاص را مورد توجه قرار دهد و در صورت کافی بودن دلایل به این درخواست ترتیب اثر دهد.
 • سردبیر و دبیران علمی نشریه باید قوانین مشخصی برای رد یا درخواست اصلاح موارد احتمالی ارسال مقالات تکراری با تغییرات جزئی (Duplicate & Redundant Publications) داشته باشند.

وظایف داوران

 • داوران باید مقالات را براساس اصول علمی و تخصصی مرتبط با حوزۀ تخصصی نشریه داوری کنند.
 • فرآیند داوری باید طبق برنامۀ مشخص و با زمان‌بندی دقیق صورت گیرد و داوران باید مقالات را در زمان مشخص‌شده به نشریه ارسال کنند.
 • داوران باید نظر خود را دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به‌صورت شفاف و دقیق اعلام و در صورت نیاز به اعمال اصلاحات در مقاله، موارد را به‌طور دقیق ذکر کنند.
 • داوران باید اطلاعات مقالات را محرمانه نگاه دارند.
 • داوران نباید از اطلاعات مقالات برای منافع شخصی خود استفاده کنند.
 • داوران باید موارد احتمالی سرقت ادبی یا استفاده از مطالب بدون ذکر منبع را به نشریه اطلاع دهند.

وظایف نویسندگان

 • مقالات ارائه‌شده باید به صورت علمی و در حوزه‌های مورد نظر نشریه و با رعایت شیوه‌نامۀ نگارش نشریه و اصول اخلاقی پژوهش تدوین و تولید شده باشند.
 • نویسندگان نباید مقالۀ ارسالی را به‌صورت هم‌زمان برای انتشار یا داوری به مجلۀ دیگری ارائه کنند.
 • نویسندگان باید اصل بودن و دست اول بودن نتایج مقالۀ ارائه‌شده را تأیید و تضمین کنند که مقاله توسط خود ایشان و براساس پژوهش‌های شخصی آن‌ها نوشته شده است.
 • نویسندگان باید از تقسیم یک مقاله به چند مقاله با تغییرات جزئی در نتایج خودداری کنند (Redundant Publications).
 • نویسندگان باید از ایجاد تغییرات مختصر در مقاله‌ای که قبلاً منتشر کرده‌اند و ارسال مجدد آن به عنوان مقالۀ جدید خودداری کنند (Duplicate Publication).
 • نویسندگان موظف‌اند کلیۀ پشتیبان‌های مالی و غیرمالی و سازمان‌های همکار در فرآیند تولید مقاله را معرفی کنند.
 • نویسندگان باید کلیۀ روابطی را که ممکن است در نگارش مقاله منجر به تعارض منافع ایشان شود ذکر کنند.
 • نویسندگان باید تضمین کنند که در روند انجام پژوهش حقوق انسانی هیچ فرد یا گروهی مورد تعرض قرار نگرفته است.
 • نویسندگان باید اطمینان دهند که با انتشار مقالۀ ارائه‌شده منافع قشر یا گروه خاصی به خطر نمی‌افتد.
 • نویسندگان باید از موارد سرقت علمی و ادبی آگاه باشند و از استفادۀ مطالب بدون ذکر منبع خودداری کنند.
 • نویسندگان باید منابع استفاده‌شده در مقاله را به‌صورت دقیق و مطابق با دستورالعمل پیشنهادی نشریه ذکر کنند و در صورت درخواست نشریه اصل منابع را به نشریه ارائه کنند.
 • نویسندگان باید در صورت درخواست نشریه داده‌‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌‌ها و سایر ابزار به‌کار‌رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید.
 • در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، همۀ نویسندگان باید در تألیف مقاله مشارکت داشته و از محتویات آن مطلع باشند؛ هم‌چنین همۀ نویسندگان باید مسئولیت مطالب منتشرشده در مقاله را بپذیرند.
 • همۀ نویسندگان مقاله باید در انتخاب نویسندۀ مسئول مقاله (برای مکاتبات بعدی و فرآیندهای بازنگری و اصلاح پیش از انتشار) اتفاق نظر داشته باشند.
 • در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، ترتیب ذکر نام نویسندگان باید با توافق همۀ آن‌ها باشد.
 • نویسندگان باید اجازۀ ویرایش زبانی و (در صورت لزوم) محتوایی مقاله را به نشریه بدهند.
 • نویسندگان باید پس از انتشار مقاله موارد احتمالی بروز خطا در مقالۀ منتشرشده را به اطلاع نشریه برسانند و، در صورت نیاز، برای اصلاح یا حذف مقاله با نشریه همکاری کنند.
 • نویسندگان ضمن برخورداری از حق مالکیت، اجازۀ برداشت و استفاده از مقاله را با ذکر منبع به نشریه واگذار می‌کنند.
 • نویسندگان باید پیش از ارسال مقاله، شیوه‌نامۀ نگارش و اصول اخلاقی نشریه را مطالعه و نمایندۀ نویسندگان (نویسندۀ مسئول) رعایت تمام مفاد آن را تأیید کند.