کلیدواژه‌ها = نماد
طراحی جواهر براساس شخصیت‌های زن در شاهنامه فردوسی

دوره 8، شماره 30، دی 1399، صفحه 33-44

10.22034/jaco.2020.230654.1161

صدیقه بیرمی‌نیا؛ علیرضا اژدری؛ رائیکا خورشیدیان