فهرست داوران هنر و تمدن شرق سال 1400

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت/سازمان

1

بهرام

آجورلو

باستان‌شناسی

دانشگاه هنر تبریز

2

مریم

اسماعیل دخت

معماری منظر

دانشگاه تهران

3

حجت

امانی

هنر اسلامی- هنر خوشنویسی

دانشگاه هنر اصفهان

4

میلاد

باغ شیخی

باستان شناسی

دانشگاه تهران

5

زهرا

پاکزاد

مطالعات هنرهای تجسمی

دانشگاه الزهرا

6

محمد

تاصر بخت

سینما و تئاتر

دانشگاه صدا و سیما

7

محمود

تیموری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

8

مینا

جلالیان

پژوهش هنر

دانشگاه تهران

9

شهره

جوادی

تاریخ هنر

پژوهشکدۀ نظر

10

کاظم

خراسانی

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

11

سید موسی

دیباج

فلسفۀ معماری- فلسفۀ هنر

دانشگاه تهران

12

غزل

راهب

معماری و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

13

مهدی

رجایی

هنر

دانشگاه هنر اصفهان

14

مهدی

رجایی

هنر

دانشگاه هنر اصفهان

15

تورج

ژوله

فرش و قالی

-----

16

مجید

سرسنگی

ادبیات نمایشی

دانشگاه تهران

17

پریسا

شادقزوینی

فلسفۀ هنر

دانشگاه الزهرا

18

شهاب

شهیدانی

تاریخ- پژوهش‌های هنری

دانشگاه لرستان

19

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

20

طیبه

عزت‌اللهی

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

21

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسبورگ

22

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسبورگ

23

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی قزوین

24

ایمان

فخر

موسیقی-پژوهش‌های بین رشته‌ای در هنر

دانشگاه هنر تهران

25

رضا

کسروی

معماری

مشاور به سازان

26

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

27

زهرا

مسعودی امین

گرافیک، نگارگری، تاریخ هنر

دانشگاه الزهرا

28

میترا

معنوی راد

گرافیک

دانشگاه الزهرا

29

سید امیر

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

30

مریم‌السادات

منصوری

زیبایی‌شناسی شهری

پژوهشکدۀ نظر

31

حمیدرضا

نوروزی طلب

هنر

دانشگاه تهران

32

علی

نیکویی

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

33

مهناز

هنری مهر

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا