کلیدواژه‌ها = چهارتاقی قلعۀ ضحاک
تعداد مقالات: 1
1. ایـدۀ دستگردهای ساسانـی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1394، صفحه 19-24

بهرام آجورلو