مکان در رویکردهای اخیر سینمایی هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

منظر، مفهوم پیچیده‌ای است که همواره در هنر و نگاه سینمایی مرکز توجه و بروز جلوه‌های هنرمندانه بوده ‌است. از سینمای کلاسیک تا سینمای مدرن، نقش‌مایه‌های معماری و شهری جذابیت‌های گوناگونی برای سینماکاران داشته است. سینمای کلاسیک هند بیشتر زندگی‌نگارانه بوده و فیلم‌ساز از شهر و مکان، با به تصویرکشیدن واقعیت عینی و قابل فهم، صرفاً شاهدی بر رویدادها و واقعیت شهری داشته و کوشش زیادی برای هنرنمایی در ارایه تصاویر شهری نداشته است. این سینما هنوز هم در جریان است. اما در روند مدرن شدن و تأثیرپذیری از تحولات جهانی، رویکردهای دیگری نیز در این سینما شکل‌گرفت. در دوره مدرن، سینمای هند تا جایی پیش می‌رود که نه‌تنها به شهر و مکان بی‌تفاوت نیست، بلکه مقیاس مکانی فیلم گسترده‌تر شده و تنوع می‌یابد و شهر جزو اصلی ساختار داستان می‌شود. در این رویکردها بخش عمده‌ لوکیشن‌ها در فضای خارجی برداشت شده و خصوصیات مکانی فیلم از جمله جغرافیای آن اهمیت پیدا می‌کند به طوری که اگر حذف شود، فیلم ناقص و نامفهوم می‌شود. فیلم در این رویکردها با داشتن تعلق به مکان شهری خاص و نگاه مفهومی به عناصر پیرامونی واقعی یا رویایی تصویر‌سازی می‌شود. از این رو سینمای امروز هند به لحاظ تفسیر مکانی دارای رویکرد ثابتی نیست و به‌طور کلی در حال گذار از سینمای کلیشه‌ای به دوره مدرن است.
این پژوهش تحقیقی بنیادی و روش آن کیفی_‌تفسیری است. اطلاعات مورد نیاز در این نوشتار از طریق مشاهدات میدانی و همچنین مطالعه اسناد کتابخانه‌ای و فیلم‌های معتبر جمع‌آوری شده‌اند. با مسلم دانستن رابطه ماهوی بین سینما و شهر و ایجاد ارتباط دراماتیک با فضای شهری در سینما، نتایج بررسی نحوه مکان‌پردازی در سینمای هند می‌تواند راه‌گشای ایجاد زمینه‌های لازم برای درک منظر معاصر و تحول منظرین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Place in Recent approaches of Indian cinema

نویسنده [English]

  • Sara Radaee
چکیده [English]

Landscape is complex meaning that is always the center of attention in arts and cinema and emergence of artistic expression. From classical to contemporary cinemas, architecture and urban themes has a variety of attractions for filmmakers. Classic Indian cinema is more relevant to daily life and Director was only in the roll of witness of events and reality in urban scenes and had no struggle to perform at urban pictures. This cinema is still popular. But in the process of modernization affected by global developments, other approaches formed in Indian cinema. In the modern period, Indian cinema is not only indifferent to the city and the place scale of the film is more extensive and the cities became main port in story structure. here major part of scenes taken in outer space and place characters of films such as film`s geography become important So that if you remove the geography of film, becomes incomplete and unclear. Cinemas in this approach, have belongs to a particular urban location and a conceptual view of the surrounding elements. They are real or dreamy. Today Cinema of India in terms of the place interpretation has not fixed approach and generally transition from the stereotype and entering the modern period.
 This study is Fundamental research with qualitative _ interpretation methods. Information required by this article has been collected through field observations, literature documents and authentic films. With presume fundamental relationship between cinema and the city, and dramatic relationship between urban space and cinema, the results of place study in Indian cinema can help create a fields for understanding the contemporary landscape and make evolving landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian classic cinema
  • Idealistic cinema
  • Westernized cinema
  • Neo realism cinema
  • Urban landscape