رمز بقای پوشش زنان هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران.

چکیده

یکی از نمادهای منظر شهرهای هندوستان پوشش زنان این کشور است. شواهد امروز حاکی از آن است علی‌رغم گذشت دوره‌های تاریخی و سلطه انگلستان بر این کشور و نیز ورود مدرنیسم به آن نوع پوشش زنان غالباًً دستخوش تغییر نشده است. این مسئله سبب هویت‌بخشی به منظر شهرهای هندوستان و نیز حفاظت از منظر فرهنگی این کشور شده است. پوشاک و صنعت نساجی سابقه‌ای دیرینه در هند دارد. صنعت نساجی در هند بسیار درآمدزاست و اقدامات مدیریتی زیادی برای حفظ آن انجام شده است. علی‌رغم وجود فروشگاه‌هایی با برندهای جهانی، همچنان شاهد کاربرد پوشاک هندی هستیم و غالب زنان همچنان از این پوشش استفاده می‌کنند. در این راستا اقدامات مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی کمک‌رسان بوده است؛ حمایت از صنعت داخلی، وضع قوانین گمرکی برای ورود کالاهای خارجی، تبلیغات، صادرات پوشاک به خارج از مرزهای کشور و خلاقیت در چاپ و دوخت لباس در کنار سیاست‌های دولتی هند به پیشرفت و تبدیل لباس هندی به عنوان گزینه‌ای منتخب از سوی زنان این کشور تأثیر بسزایی داشته است. این پژوهش براساس مشاهدات نگارنده از منظر شهرهای هند و نیز مطالعات کتابخانه‌ای تنظیم شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survival secret of Indian women clothing

نویسنده [English]

  • Shahrzad khademi
چکیده [English]

Women's garment is one of the symbols of urban landscape in India. Today we can see that despite passing historical ages and colonialism of Britain and also arriving modernism in to this country, women's clothing has not been changed; this has identified and preserved the cultural landscape in India. Garment and textile industry in India have an old background. This industry is extremely money making and so many management actions have been occurred to preserve it. Although there are big malls with famous brands, we can see Indian people wear cloths which are made in their own country and also women use their traditional garments. This process is succeed by numerous management, economic and cultural practices; in parallel with government  policies in India, supporting domestic industry, custom legislation for imported goods, publicity, garment export beyond country border and creativity in printing and swing technics also played a crucial role in textile industry and make Indian garment a selected option by Indian women. Now it’s the question, what is the main survival secret of this garment in many passed years? What made Indian garment chosen by Indian women? This article is based on author's perception of urban landscape in India and also theoretical studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • textile industry
  • Garment
  • Women
  • Cultural landscape
  • India