نقش باورهای قرون وسطی در شکل گیری شهر سیه نا و جهت‌گیری آن به سمت میدان دل کامپو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

شهر سیه نا یکی از شهرهای قرون وسطایی است که در سال 30 میلادی با هدف پادگان نظامی توسط رومن ها در نزدیکی رم ساخته می شود. بعدها این شهر در قرون وسطی رشد کرده و تا به امروز با همان ساخت قرون وسطایی به حیات خود ادامه داده است. سیه نا از معدود شهرهایی است که چنین سازمان فضایی دارد. نکته قابل توجه در مورد این شهر، میدان شهری بزرگ آن است که با وجود کاخِ مهم شهرداری در یک جبهه از آن، تمامی شهر به گونه ای در راستای اقتدار و اهمیت میدان به سمت آن جهت‌گیری کرده  است و این ساختار درست زمانی اتفاق می افتد که دین یکی از عناصر برجسته حکومتی در شهر محسوب می شود. با علم به تمامی مطالب ذکر شده، هدف از پژوهش پیش رو، یافتن ارتباطی منطقی میان باورهای قرون وسطایی و شکل‌گیری میدان شهری «دل کامپو» در شاکله شهری سیه ناست. با توجه به ساخت کاخ شهرداری در قسمت جنوبی میدان و جهت گیری میدان به سمت این بنا، مشخص می‌شود که شکل گیری آن حتی در دوران گوتیک زمانی اتفاق می افتد که نظام سرمایه داری بر جامعه قرون وسطی حکمفرما شده و این امر سبب شکل‌گیری جامعه کمون و ساخت کاخ های شهرداری در جهت حمایت از حکومت های مردم سالار می‌شود. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آن به صورت مشاهده و استفاده از اسناد کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Medieval Bliefs Information of The City of Siena and its Direction towards Delcampo Square

نویسنده [English]

  • zahra iliati
چکیده [English]

The city of Siena is a medieval city that was built in 30A.D, with the aim of being a military base near Rome, by the Romans. After that, this city was developed in the medieval time and it has continued its life with the same medieval structures. Siena is one of the few cities with such a spatial organization. The considerable characteristic of this city is large a urban square with the important municipality court on one side of it. The whole city has presumably directed towards this square. The religion is considered as one of the prominent governmental elements in the city. Accordingly the aim of this study is to find a logical relation among the medieval beliefs and formation of Del Campo Square in the urban design of Siena. Regarding the municipality court structure in the southern part of the square and the direction of the square towards this building, it is found that its formation, even in the Gothic era, is occurred, when the capitalist system was dominating the medieval community, which has caused the formation of the community and construction of municipality courts to support the democratic governments. The present article uses a descriptive/analyticalresearch methodology, and data are collected through observations and using of library documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medieval Period
  • Siena
  • Del Campo Square
  • Church
  • Feudalism
  • Government
  • Rocky Landscape