«پی‌یِتا» در مسیحیت و «گاوکشی» مقدس در آیین میترا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ هنر، دانشگاه تهران، پژوهشکده نظر

چکیده

در هنر دوران مسیحیت پی‌یتا از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار بوده و صحنه‌های متعددی از درد و رنج حضرت مریم و عیسی (ع) را به‌گونه‌ای که مادر، فرزندش را در آغوش کشیده و بر زانو حمل می‌کند، به‌تصویر درآورده است. نمونه‌های قدیمی از صحنه پی‌یتا با ترکیب‌بندی مثلثی دیده می‌شود که یادآور نقش برجسته‌های مهر در حال کشتن گاو یا قربانی مقدس در نیایش‌گاه میترایی بوده که قرن‌ها پیش از شکل‌گیری معماری و هنر مسیحی وجود داشته است. صحنه مذهبی ـ آیینی پی‌یتا در فضای مثلثی‌شکل مهراب کلیسا ـ تداعی‌کننده غار ـ که آسمانی با خورشید و ستارگان در سقف آن خودنمایی می‌کند، مکرراً تصویر شده است.
تاثیرپذیری نقش پی‌یتا از صحنه گاوکشی یکی از مظاهر مشهور و مهم است که بیان‌گر چگونگی تداوم باور و آیین در گذر زمان بوده و دگردیسی آیین مهر را در مسیحیت تصدیق می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Pieta” in Christianity and Holy “Cattle Slaughtering” in Mithraism

نویسنده [English]

  • shohreh javadi
چکیده [English]

Pieta have had a special place in Christian art depicting suffers of Mary and Jesus as the mother cradling the body of son, and carrying him on the knees. Old samples of pieta scenes have seen in the context of triangular arrangements which reminds the reliefs of Mehr killing cattle or religious victim in Mithraic temple which was existed centuries before the formation of Christian art and architecture. Religious scene of pieta in a triangular church sanctuary – evoking caves – of which the sun and the stars show off on it’s ceiling, repeatedly have been portrayed. The influence of cattle slaughtering on pieta’s scene, is one of the important and well-known manifestations which represents the consistency of belief and ritual art across the time, it also verifies the transformation of Mehr religion in Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pieta
  • Cattle slaughtering
  • Mithra
  • Jesus and Mary
  • Mehr religion
  • Christian art