بازآفرینی بافت‌های تاریخی، با رویکرد افزایش زیست‌پذیری شهری

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسندگان

گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jaco.2023.405597.1328

چکیده

بافت‌های تاریخی در زمره‌ی ارزشمندترین بافت‌های شهری محسوب می‌گردند، که به مرور زمان با توسعه‌ی شهرها و فرسودگی هسته-های تاریخی، جنبه‌های کیفی زندگی در آنها رو به افول گذاشته است. این در حالی است که لاجرم مرمت شهری در طول دوره‌های تکامل خود، امروزه به بازآفرینی شهری رسیده است. از سوی دیگر، در میان رویکردهای موجود در شهرسازی، در نظر گرفتن زیست-پذیری شهری برای بازآفرینی، موجب تعامل بیشتر بافت تاریخی با شهر و شهروندان شده است. با این توصیف، پرسش و مساله اساسی تحقیق حاضر آن است که، چگونه می‌توان با بازآفرینی بافت‌های تاریخی موجب افزایش زیست‌پذیری در آن شد؛ به گونه‌ای که شهروندان کیفیت زندگی مناسبی را در بافت تجربه کرده و به دنبال ترک آن نباشند؟ از این رو، هدف غایی پژوهش حاضر، همانا شناسایی عوامل افزایش زیست‌پذیری در بازآفرینی بافت‌های تاریخی است. در راستای دستبابی به اهداف پژوهشی، این تحقیق با تکیه بر روش تحقیق کیفی و به طور اخص روش توصیفی_ تحلیلی، به واکاوی موضوع پرداخته است. بر این اساس، نتایج تحقیق بر آن اذعان دارد که زیست‌پذیری دارای عوامل محیطی و فرهنگی است که هر گروه به نوبه خود می‌تواند بافت‌های تاریخی را از فرسودگی رهانیده و به زندگی شهری بازگرداند. عوامل متعددی از قبیل ارتقا امنیت، بهبود خدمات و امکانات شهری، دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی، تقویت حس تعلق به مکان، و بهبود وضع بهداشتی، از جمله دلایل افزایش زیست‌پذیری در بافت‌های تاریخی‌اند، که این عوامل، نه تنها کیفیت زندگی در این بافت‌ها را افزایش خواهند داد، بل از آنها به عنوان میراثی تاریخی حفاظت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Contexts Regeneration, with the Approach of Increasing Urban Liveability

نویسندگان [English]

  • Ali Khaksar
  • Elahe Mahdavi
Department of Advanced Research in Art, Visual Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The quality of the living environment is one of the factors affecting the human spirit. poor-quality urban contexts will be emptied of inhabitants over time, and their vitality and liveability will decrease. New approaches to urban restoration seek to balance the social and spatial aspects, thereby increasing the quality of citizens’ life. The historic texture, due to the presence of valuable architecture and urban planning heritage, suitable urban connection, and around the main market of the city location, has a special value and place in the spatial and functional structure of the city.
In recent years, due to the dominance of commercial thinking over the urban fabric, the residential spaces of historic textures have been severely damaged. With the formation of new urban textures, many historic and old textures are abandoned and many parts can be seen in neighborhoods, where it is not possible to live. These fabrics, despite having potentials and strengths, have undergone numerous changes and have gradually been disrupted in various functional, economic, social, physical, communicative, and environmental aspects.
Urban restoration during its evolutionary periods has reached urban regeneration today. Among the existing approaches in the field of urban regeneration, urban liveability will cause more interaction of the historic context with the city and its citizens. The main question and issue of the present study are how to recreate the historic contexts in such a way as to increase its liveability, so that citizens experience a good quality of life in the context and do not seek to leave it.
The ultimate goal of the present study, is to identify the factors that increase liveability in the regeneration of historic contexts. So, the present study is applied in strategy; Because by using the results of studies, historic textures can be saved from deterioration and returned to urban life. On the other hand, in this study, according to its objectives, by adopting a qualitative research method, in particular, the analytical-descriptive research method has been used. The results of this study have led to the fact that several factors such as improving security, improving urban services and facilities, proper access to public transportation, strengthening the sense of belonging to a place, and improving health status increase the liveability of historic contexts. These factors will not only increase the quality of life in these textures but also preserve them as a historical heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • liveability
  • historical context
  • urban restoration