«اَناهیتا» الگـوی زن ایرانـی با تکیـه بر فرهنـگ و هنر ساسانـی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده نظر

چکیده

در فرهنگ ایران‌زمین، زن نماد مهر و عشق، سازندگی و باروری، پاکی و عفاف بشمار می‌رود. از گذشته‌های دور شکل‌گیری و بنیاد خانواده بر دوش زنان بوده است، مادرانی که با سخت‌کوشی، فداکاری، تدبیر و عاقبت‌اندیشی مردان و کودکان را سرپرستی کرده، با درایت و عنایت خداوندی و به نیروی مهر و عاطفه خانه و خانواده را سر و سامان می‌دادند. کشف صدها تندیسه از حفریات باستان‌شناسی در شوش، تپه سراب کرمانشاه، تورنگ تپه و سایر نقاط ایران و به دنبال آن پرستش ایزدبانوان باروری در طول تاریخ بیانگر بزرگداشت و ارج‌گذاری به زن به عنوان نیروی سازنده و زندگی‌بخش او بوده است. خوشبختانه باورهای نیکو و مقدس در بستر تاریخ هرگز زادگاه خود را فراموش نمی‌کنند بلکه همواره بالنده و پیشرو در دل و جان مردم زنده می‌مانند. بزرگداشت ملکه‌ها، ایزدبانوان، زنان مقدس از نسل ائمه و معصومین و صدها زیارتگاه در سرزمین ایرانی- اسلامی نشانه‌های تداوم، بزرگداشت و احترام به زن در بستر پاک و نورانی تاریخ در طی هزاره‌ها و سده‌هاست. نقش‌برجسته، سکه و مهرها، همچنین نقوشی که از ظروف و اشیاء و پارچه‌های این دوره باقی‌مانده از منابع و مآخذ مهمی بشمار می‌روند که تاریخ و فرهنگ سیاسی مذهبی ساسانیان را به تصویر کشیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Anahita” the Model of Iranian Women with an Emphasis on Sasanian Culture and Art

نویسنده [English]

  • Fereydoun Avarzmani
NAZAR Research center
چکیده [English]

Women in Iranian culture are considered as a symbol of affection and love, creation and fertility, purity and chastity. From long time ago, the family form and foundation have been on the shoulders of women, mothers who by hard work, dedication, tact and farseeing managed men and children, by wisdom and God’s grace and the power of affection and sympathy organized their home and family. Discovering hundreds of statues from archaeological digs in Shoush, Tappeh Sarab in Kermanshah, Toorang Tappeh and other parts of Iran and then worshiping fertility goddesses throughout the history indicated respect and celebration of women as her constructive and life-giving force. Fortunately, good and holy beliefs’ hometown is never forgotten in the history context but always rising and survive in the hearts and lives of the people progressively. Respecting queens, goddesses, saints and saints and holy women was since the generation of Imams and hundreds of shrines in Iranian-Islamic land are marks of continuity, honor and respect for the woman in pure and bright history context over the millennia and centuries. The remaining figures, coins and stamps, as well as figures of containers and objects and fabrics of the period are considered as important sources that have depicted political- religious history and culture of Sasanian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anahita
  • Woman
  • Sassanian
  • Fertility
  • Rituals and Fertile
  • Art and Culture
  • The history of Iran