بازخوانی مداخلات و ملاحظات معمارانۀ ساکنان شهر سوخته در چهارمین دورۀ استقرار براساس حفاری‌های باستان‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

10.22034/jaco.2019.99679

چکیده

مطالعه و واکاوی یافته‌های دوران کهن، علاوه بر اینکه منجر به کسب آگاهی‌های تاریخی دربارۀ آن دوران می‌شود، می‌تواند خوانش‌های بشر از رابطۀ دوسویۀ میان انسان و محیط زندگی را دچار تغییر کند. منطقۀ باستانی شهر سوخته از تمدن‌های حاشیۀ دلتای رود هیرمند، واقع در استان سیستان و بلوچستان امروزی، است. این منطقه در چهار دورۀ تاریخی به حیات خود ادامه داده است و از مراکز مهم تمدنی در هزارۀ سوم پیش از میلاد به‏شمار می‌رود.
این نوشته در دو بخش معرفی و کلیات و تحلیل داده‌های معماری و شهری تدوین شده و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که اعضای تمدن‌های کهن در نمونۀ شهرسوخته چه ملاحظات و مداخلات معمارانه‌ای در محیط زیست خود داشته‌اند؟ در بخش تحلیل داده‌ها، نحوۀ برخورد ساکنین شهر سوخته با مسئلۀ مسکن، معماری و شهرسازی، با توجه به مدارک و شواهد باستان‌شناسی بررسی شده است. در این قسمت، بیش از سایر مستندات، تکیه بر تصاویر منتشرشدۀ این منطقۀ باستانی است که یونسکو در جریان ثبت جهانی شهرسوخته گرفته است و نقشه‌های شهر باستانی به تصاویر سه‌بعدی قابل درک تبدیل شده‌اند. نگارنده با انطباق مشخصات اصلی اقلیم سیستان بر یافته‌های معماری و شهر از حفاری‌های باستان‌شناسی، سعی در نشان‌دادن نوع برخورد ساکنان شهر سوخته با بستر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reinterpretation of Architectural Interventions and Considerations of Burned City Residents in Fourth Settlement Period   Based on archaeological excavations

نویسنده [English]

  • seyedeh shirin Hejazi
M.Sc. in Architecture Studies, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Studying and analyzing the findings of ancient times, in addition to gaining historical insights about that period, can alter human readings of the dual relationship between man and the environment. The ancient area of ​​Burnt City is one of the border civilizations of the Hirmand River Delta in present-day Sistan and Baluchistan province. The region has survived in four historical periods and is one of the most important civilization centers in the third millennium BC.
This article is divided into two sections, Introduction and Analysis of Architectural and Urban Data, and seeks to answer the question of what architectural considerations and interventions have the members of ancient civilizations had in their urban environment? In the data analysis section, the way the residents of the burnt towns are treated with the issue of housing, architecture and urban planning has been examined with regard to archaeological evidence. In this section, more than any other documentation, it relies on the published images of this ancient area captured by UNESCO during the World Census of the World, and the maps of the ancient city have become understandable 3D images. By adapting the main features of the Sistan climate to architectural and city findings from archaeological excavations, the author attempts to show the type of inhabitants of the burned city with the bed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnt City
  • Climate
  • Architecture
  • Urban Development