نویسنده = شهره جوادی
تعداد مقالات: 16
1. معرفی و تحلیل نمادین در نقوش پتۀ کرمان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1400، صفحه 5-16

عاطفه گروسی؛ شهره جوادی


3. نمادشناسی گل سرخ با تأکید بر فرهنگ و هنر ایران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1399، صفحه 37-46

شهره جوادی؛ نیلوفر سراجی


4. استوره‌ اَناهیتا در ایران و ارمنستان باستان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1396، صفحه 51-60

شهره جوادی؛ علی نیکویی


5. نقدی بر اماکن مذهبی-آیینی ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی آن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1396، صفحه 23-32

شهره جوادی؛ حکمت اله ملاصالحی


6. نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1395، صفحه 13-22

گلناز کشاورز؛ شهره جوادی


9. استوره خورشید در هند و ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1394، صفحه 15-21

شهره جوادی؛ علی نیکویی


11. سـفر به سرزمین قاف

دوره 2، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 4-4

شهره جوادی


12. در جست و جوی معنای شرق

دوره 2، شماره 3، بهار 1393، صفحه 4-4

شهره جوادی


14. باورهای هندی از توحید تا شرک

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 6-11

شهره جوادی


15. در جستجوی هویت شرق

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 3-8

سخن سردبیر