نویسنده = شهره جوادی
تعداد مقالات: 17
2. معرفی و تحلیل نمادین در نقوش پتۀ کرمان

دوره 9، شماره 32، تیر 1400، صفحه 5-16

عاطفه گروسی؛ شهره جوادی


4. نمادشناسی گل سرخ با تأکید بر فرهنگ و هنر ایران

دوره 8، شماره 29، مهر 1399، صفحه 37-46

شهره جوادی؛ نیلوفر سراجی


5. استوره‌ اَناهیتا در ایران و ارمنستان باستان

دوره 5، شماره 17، آبان 1396، صفحه 51-60

شهره جوادی؛ علی نیکویی


7. نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ

دوره 4، شماره 13، مهر 1395، صفحه 13-22

گلناز کشاورز؛ شهره جوادی


10. استوره خورشید در هند و ایران

دوره 3، شماره 10، دی 1394، صفحه 15-21

شهره جوادی؛ علی نیکویی


12. سـفر به سرزمین قاف

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 4-4

شهره جوادی


13. در جست و جوی معنای شرق

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 4-4

شهره جوادی


15. باورهای هندی از توحید تا شرک

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 6-11

شهره جوادی


16. در جستجوی هویت شرق

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 3-8

سخن سردبیر