نگاهی به آرامگاه پیروز ملقب به (ابولؤلؤ) در گذشته و حال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

چکیده

در پی مهجور‌ماندن یک بنای تاریخی صرف نظر از روایات و وقایع سیاسی که پیرامون آن مطرح شده، ضرورت معرفی و شناسایی مقبرۀ پیروزان «ابولؤلؤ» موجب شکل‌گیری مقالۀ حاضر شده است. بعضاً بناها و اماکن تاریخی و یا درختان مقدس و کهنسال به بهانه‌های واهی که گاه از تعصب و ناآگاهی سرچشمه می‌گیرد و در پاره‌ای از موارد با هدف سیاسی و اقتصادی مورد بی‌مهری قرارگرفته است که به مرور زمان فرسوده شده یا به رسم بازسازی و تخریب در شکل جدید فاقد انرژی و اعتبار می‌شده است. در مواردی نیز با فشارهای داخلی و خارجی ویران و محو می‌شوند. چنانکه فشارها و تهدیدهای امروز باعث شکل‌گیری وضعیت وخیم بنای آرامگاه ابولؤلؤ در کاشان شده است. دیواری را مقابل آن کشیده‌اند و چه بسا در آینده‌ای نزدیک به آسیب‌‌های جدی دچار شود. در این نوشتار صرف نظر از مسئلۀ قاتل، مقتول و شرایط سیاسی و تعصبات مذهبی، می‌بایست به معرفی این بنا به‌عنوان یک اثر تاریخی توجه شود. زیرا وجود یا عدم این بنا تأثیری در حل اختلاف بین فرق اسلامی ندارد. ضمن اینکه حکومت فعلی ایران کوشش بسیاری در جهت رفع اختلاف قومی و مذهبی دارد از این‌رو شایسته است این میراث ارزشمند هنری- فرهنگی را که از نمونه‌های معماری کهن ایران است حفظ کرده و با تغییر نام و کاربری آن خدشه در تاریخ و فرهنگ وارد نکنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration of the Tomb of Pirouz Known as Abu Lulu in the Past and Present

نویسنده [English]

  • Fereydoon Avarzamani
A Faculty member of Nazar research center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Following the isolation of this monument, regardless of the political narratives and political events, the necessity of introducing and identifying the tombs of Pirouzan “Abu Lulu” has been studied in the present article. Occasionally, monuments and sites, as well as sacred ancient trees, are neglected because of fanaticism, ignorance and in some cases due to political and economic goals. After a while, such monuments are worn out or rebuilt and demolished in their new forms, lacking in energy and credibility, and in some cases, they are destroyed by internal and external pressures. As the pressures and threats of today have resulted in the deterioration of Abu Lulu’s tomb in Kashan; a wall has been built in front of it, and it could potentially face serious damages in the near future. In this article, the construction is considered as a historic monument regardless of the issue of the killer and the victim, the political conditions and religious fanaticism, because the presence or absence of it, has no effect on resolving the difference between the Islamic sects. While the current Iranian government has made great efforts to resolve ethnic and religious disagreements, it is recommended to preserve this valuable cultural artistic heritage of ancient Iranian architecture and stop ruining history and culture by renaming it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pirouzan (Abu Lulu)
  • Kashan
  • Nahavand
  • Shia
  • Tomb
  • Ilkhanid monument