رویکرد معاصر در تزئینات کلیساهای گرجستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی نظر

چکیده

تزیین به عنوان نمود تفکر طراح محمل و زمینه‌ای است که با خوانش آن می‌توان به بنیادهای معنایی حاکم بر خلق و ساماندهی آنها دست پیدا کرد. انواع و شیوه‌های تزیین کلیسا قادر است تفکر، ایدئولوژی و رویکرد حاکم بر آن را به نمایش می‌گذارد. تزیین کلیساها در کشور گرجستان رویکردهای مختلفی داشته است؛ در تفاوتی آشکار با شیوه‌های دوران تاریخی، در تزیین کلیساهای امروز گرجستان از رویکرد کالایی و نمایشی برخوردار بوده که با شمایل‌های قدیسین در قالب قاب‌های الحاقی نمود پیدا کرده است.
این تزیینات از چند ویژگی برخوردارند : 1)‌ ارتباطی با نقوش دوران پیشین ندارند؛ مکمل آنها نیستند و با هویتی مستقل و به صورت افقی ترکیب شده‌اند. 2)‌ با توجه به اینکه قاب الحاقی قابلیت کم و اضافه‌شدن دارد و به تعریف سطحی از پیش‌ تعیین‌شده نیاز ندارد، وجه موقتی پیدا کرده است. 3) قاب‌ها به صورت اشیای منفرد موزه‌ای بدون ارتباط با زمینه در معرض دید قرار دارند. 4) جنبه ‌زمینی‌ دارند و عظمت‌گرا نیستند.
در کنار این سیاست، نحوه  مدیریت کلیسا نیز بر وجه نمایشی آن می‌افزاید. وجود فروشگاه‌های کتاب و محصولات فرهنگی و نبود فضای اختصاصی عبادت، حالت نمایشگاهی کلیسا را افزون می‌کند و مردم بومی تنها به ادای تشریفاتی چون تقدیس قاب‌ها، شمع روشن‌کردن و غسل تعمید اکتفا می‌کنند زیرا فضایی در کلیسا برای خلوت آنها تعریف نشده است. رویکرد نمایشی و کالایی حاکم بر کلیساهای امروز از محتوای سیاست امروز حکومت در ارتباط با مذهب و نقش آن در جامعه حکایت می‌کند. به عبارت دیگر در سیاست گرجستان، مدیریت کلیسا با کارکرد رسانه‌ای و به عنوان پدیده‌ای ابژکتیو جهت جذب مخاطب، فضای معنوی کلیسا را تبدیل به فضایی نمایشگاهی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contemporary Approach to Decorating of Churches in Georgia

نویسنده [English]

  • Padideh Adelvand
Ph.D candidate in Art Research, University of Al-Zahra, Faculty member at NAZAR research center
چکیده [English]

Decoration, arisen from the designer thinking is a context that enables achieving the semantic foundations dominating the creation and organization of them through reading it. The types and styles of church decoration are capable of exhibiting the philosophy, ideology and approach which govern it.
The decoration of churches in Georgia bearing different approaches; with an obvious alteration in patterns comparing to the those of ancient time, these decoration in Georgia today are faced with a commodity and showing approach displaying the icons of saints which can be found in the form of additional frames.
The decorations represent several features: 1) no communication is appeared with the former patterns neither are complementary to them but combined horizontally with an independent identity; 2) Considering that the additional frame is capable of accepting the low and high amount without any need to define the predetermined level, has found a temporary way; 3) The frames are displayed as individual museum objects unrelated to the context; 4) Are not celestial and bring no aspect of greatness.
In addition to this politic, the way of managing the church adds a demonstrating aspect to it. The existence of book stores and cultural products and the lack of a dedicated space for worship increase the exhibition mode of the church. The local people are confined to perform the rituals such as the consecration of the frames, lighting the candles and doing baptism as there is no space in the church for their privacy. The demonstrating and commodity approach governing the churches today declares the content of government policy in relation to religion and its role in society today. In other words, in Georgian politics, the church management with media functions and something objective to attract the audience has converted the spiritual atmosphere of the church into an exhibition mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Georgia
  • Decorating
  • Church
  • Demonstrating approach
  • Museum approach