استفاده از داده های اولیۀ فرهنگی برای تفسیر : نگاهی به تورهای پرنده نگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ،

چکیده

طبیعت بکر ایران همواره توسط ایرانیان باستان مورد احترام بوده است و تا چند دهۀ پیش، به زندگی شهرها همچنان مسلط بود، اما این روزها رنگ و رونق قدیم را ندارد. زندگی شهری و بلعیده‌شدن حیات طبیعی، گونه‌های متفاوت جانوری و گیاهی را به نابودی کشانده است. اکوتوریسم که یکی از محبوب‌ترین انواع گردشگری است در سال‌های اخیر مورد توجه ویژۀ گردشگران قرار گرفته است.
مشاهدۀ پرندگان بدون آزار‌رساندن به آنها را پرنده‌نگری می‌نامند که یکی از زیرشاخه‌های اکوتوریسم است. پرنده به عنوان بخش مهمی از پوشش جانوری طبیعت ایران، جلوه‌ای از زیبایی و معنا بوده است. این موجود پای در زمین و بال در آسمان دارد و همواره ذهن و چشم گردشگران را به خود مشغول کرده است. اما آیا معرفی و شناسایی ظاهر و رفتار پرندگان، داده‌های کافی برای علاقمندان به پرنده‌نگری است؟ سؤال پژوهش این است که چگونه می‌توان از دیدگاه عامه، ادبیات، شعر، اسطوره و ارتباط بین انسان و پرنده، لایه‌های تفسیری ارایه کرد. این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای برای شناخت مفاهیم اولیه و مصاحبه با خبرگان برای معرفی روش تفسیر انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد تقابل بین نگاه عامه با حقایق و حرکت از داده‌های جزئی به مفاهیم کلی، امکان دستیابی به گونه‌ای خاص از تفسیر را ممکن خواهد ساخت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Primitive Cultural Data for Interpretation: A Look at Birdwatching Tours

نویسنده [English]

  • Shafia Shafia
Ph.D. in Tourism Management, University of Science and Culture
چکیده [English]

The pristine nature of Iran has always been respected by ancient Persians.
The nature that dominated urban life several decades ago, these days are not like the old flourishing days. Urban life and the destruction of natural life destroyed various animal and plant species. Ecotourism, which is one of the most popular types of tourism, attracted tourists in recent years. Observing birds without bothering them is called Birdwatching, which is one of the ecotourism subcategories. Bird, as an important part of the animal life of Iran’s nature, is an expression of beauty and meaning. This creature has a foot on the ground and wings in the sky and always captivates the minds and eyes of the tourists. However, are the explanation and identification of the appearance and behavior of the birds sufficient data for birdwatchers? The question of this research is that how to present interpretative layers from the public viewpoint, literature, poetry, myth, and the relationship between man and the bird. This study has been conducted using library studies to understand the basic concepts and interviews with experts to introduce the interpretation method. The results show that the confrontation between the public view of the facts and the movement of partial data into general concepts will make it possible to achieve a particular type of interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birdwatching
  • Tourism
  • Interpretation
  • Commentary