ابررویداد اربعین، جلوه ای از گردشگری دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر،

چکیده

گردشگری دینی را می‏توان ‏سفری قلمداد کرد که حد فاصل بین زیارت و گردشگری است. در مورد مراسم اربعین، که یک کنش جمعی است، علاوه بر اینکه می‏توان آن را یکی از انواع گردشگری دینی به شمار آورد، می‏توان سفری زیارتی نیز قلمداد کرد. زیرا این انگیزه‏ها و رفتارهای مسافران است که سفر آنها را از نوع زیارتی یا گردشگری دینی مشخص می‌کند. در بین مشارکت‏کنند‏گان در رویداد اربعین، افرادی حضور دارند که انگیزه‏ها و رفتارهایشان به زائر و یا گردشگر دینی شبیه است. در این پژوهش، با مطالعة رویداد اربعین، مشخص شد که خطرهای جانی و کمبود زیرساخت و تسهیلات، پیاده‌روی صلح‌طلبانۀ اربعین را متزلزل نکرده است. این رویداد در حالی‌که یک اقدام اسلامی است، به سایر ادیان نیز گسترش یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mega Event of Arba’een, a Manifestation of Religious Tourism

نویسنده [English]

  • Mahdieh Bod
Faculty member of NAZAR center, Tehran, Iran
چکیده [English]

Religious tourism can be regarded as a type of tourism that lies between pilgrimage, on the one hand, and tourism, on the other. With regard to Arba’een ceremony, one could say that such a collective action can be considered as a pilgrimage besides being a type of religious tourism; because it is the incentives and behaviors of the travelers that determine if their journey is pilgrimage or religious tourism. There are some individulas among the participants of Arba’een event whose motives and behaviors are like those of a pilgrim or a religious tourist. In this research, through studying the Arba’een event, it was made clear that the life threatening dangers and lack of infrastructure and facilities, have not weaken the pacifist Arba’een walk. Despite being an Islamic action, this event has been developed to other religions too.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event
  • Mega event
  • Arba’een
  • Religious Tourism