باززنده سازی بافت تاریخی شهر فاس با اولویت حفظ منظر بومی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری


عنوان مقاله [English]

Revitalize the historic texture of the city of Fas, with the priority of preserving its native landscape

نویسنده [English]

  • Nayereh S Alaei
M.A. in City Planning