استوره‌ اَناهیتا در ایران و ارمنستان باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ هنر، دانشگاه تهران، پژوهشکده نظر

2 پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، پژوهشکده نظر

چکیده

ایران و ارمنستان دارای روابط تاریخی، سیاسی و فرهنگی بسیار گسترده در طی هزاره‌های متمادی تاریخی بوده‌اند، ارمنستان از دوران حاکمیت مادها تحت نفوذ شاهنشاهی ایران قرار گرفت؛ این آغاز اثرگذاری هم در عرصه سیاست و هم در عرصه فرهنگ و باورهای دینی بود. اثرگذاری ایرانیان بر ارامنه از لحاظ دینی تا زمان مسیحی شدن ارمنستان در میانه‌ قرن سوم به دست “گریگوری روشنگر1” برقرار بود، با توجه به هم‌نژادی ارامنه و ایرانیان و نزدیکی جغرافیایی دو سرزمین به یکدیگر چنین به نظر می‌آید که این دو قوم در زمینه‌های گوناگون از جمله ادیان و باورها تأثیرات متقابل بر هم داشته‌اند، با این نگاه در پژوهش حاضر به بررسی جایگاه ایزد بانو اَناهیتا در میان ارامنه و ایرانیان در دوران باستان پرداخته شده و ریشه‌های اثرگذاری الهه‌ ایرانی بر ایزد ارمنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Goddess Anahita in Ancient Iran and Armenia

نویسندگان [English]

  • Shohreh Javadi 1
  • Ali Nikoei 2
2 -
چکیده [English]

Iran and Armenia shared wide historical, political, and cultural ties with Armenia over long millennium historical periods. Armenia came under the rule of Iranian emperor since the Medes; from then they were politically, culturally, and religiously touched. The religious effect of Iranian on Armenian was sustained up to the middle third-century by Gregory the Illuminator until Armenian turned into Christianity. Considering that Iranians and Armenians are siblings and regarding the geographical proximity, it seems that the two nations were mutually interacting in different areas including religions and beliefs. In this regard, the present research intends to study Goddess Anahita’s place among ancient Iranians and Armenians and to investigate the effects of Iranian goddess on Armenian god.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anahita
  • Iran
  • Armenia
  • Artaxerxes II Mnemon