نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری پژوهش هنر، پژوهشکده نظر

2 دکتری تاریخ هنر، دانشگاه تهران، پژوهشکده نظر

چکیده

یکی از راه‌های شناسایی ویژگی‌های فرهنگی هر قومی مطالعه‌ پوشاک آن‌هاست. پوشاک سنتی در هر جامعه‌ای می‌تواند نشان دهنده‌ هویت و فرهنگ آنان باشد. پوشاک سنتی بلوچ به دلیل کاربرد فراوانش ارزشمند‌ترین سرمایه فرهنگی آن‌ها است و بعد بصری هویت اجتماعی و فرهنگی این قوم را نشان می‌دهد. مهم‌ترین مشخصه‌ پوشاک بلوچ، سوزن‌دوزی آن است که بر لباس‌های زنانه دوخته می‌شود. نقوش هندسی این هنر ارزش‌های نمادین فرهنگ و هویت پیشین عشایری این قوم را نشان می‌دهد. در میان هیچ قوم عشایری دیگری در ایران این گونه نقوش هندسی بر پوشاک تبلور نیافته است. از طرف دیگر در سال‌های اخیر تعیین نشان فرهنگی شهرها و اقوام مختلف که بتواند به صورتی موجز در راستای اهداف توسعه‌ای، معرف کلیت فرهنگ منطقه باشد مورد توجه قرار گرفته است. تعیین این نماد فرهنگی به پایداری و حفظ هویت قوم مزبور کمک کرده و به شناسایی و شهرت فرهنگ مورد نظر منجر خواهد شد. کاربرد فراوان سوزن‌دوزی بلوچ بر پوشاک می‌تواند به عنوان مهم‌ترین نشانه‌ هویتی و فرهنگی قوم بلوچ تعیین شود. هدف این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ و هویت عشایری بر تزئینات پوشاک زنانه بلوچ و بیان دلایل تناسب این هنر با نشان فرهنگی آن است. فرضیه‌ این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی مورد ارزیابی و اثبات قرار گرفته است. در نتیجه‌ این مطالعات مشخص شد که سوزن‌دوزی می‌تواند نماینده‌ نشان و هویت بصری فرهنگ بلوچ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balooch Needlework and its Relation to Cultural Brand

نویسندگان [English]

  • golnaz keshavarz 1
  • shohreh javadi 2
1
2
چکیده [English]

Clothing is a way to studying cultural property of people. Traditional costumes in each society can show their identity and culture. Balooch traditional costume is the most precious cultural wealth for its frequent usage. It is the visual element of their social and cultural identity. The main character of Balooch Balooch costume is the needlework needleworkon women’s dress. Its geometric patterns shows symbolic cultural values and previous nomadic identity. No other nomads in Iran have such geometric patterns on their costume. On the other hand, in recent years, setting the cultural city elements and the brand of their people that introduce their entire culture, were used for local development. Cultural brand can protect people identity and makes cultures famous and familiar. The needlework could be the most important Balooch cultural element of Balooch peopleneedlework. This article is studying the effect of culture and nomadic identity on dress decoration and considering the proportions of needlework with the cultural brandneedlework. The hypothesis is proven by qualitative research and library and field method of collecting information. We conclude that, needlework can represent the Balooch culture and could be their visual identity brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural brand
  • Needlework
  • Balooch
  • Identity
  • Costume