سیر تحول نقاشی سنتی در کشور ازبکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هنر اسلامی، دانشگاه هنراسلامی تبریز

2 دکتری هنر اسلامی، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

سیر تحول نقاشی ازبکستان با توجه به پیشینۀ غنی دیوارنگاری و نگارگری مکتب بخارا، به شناخت جریانات هنریِ نقاشی معاصر ازبکستان کمک خواهد کرد. چرا که نقاشی معاصر این کشور از دید پژوهشگران دور مانده و نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز پژوهشی جدی به نقاشی معاصر و جریانات مرتبط با آن اختصاص نیافته است. از این جهت نویسندگانِ مقاله، بنا به ضرورت، درباره هنر منطقه آسیای مرکزی به ویژه نقاشی ازبکستان که به جهت فرهنگ و هنر با ایران، اشتراکات فراوانی دارد، با نگاه عمیق تری به بررسی و تحلیل پرداختند.
نتایج مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا انجام گرفته و اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از سایت های متعدد اینترنتی بدست آمده است، نشان می دهد که نقاشی معاصر ازبکستان با توجه به توسعه های فرهنگی، در سنت های فنی و هنری در طول قرن ها، توسعه و تکامل یافته، چنان که علاوه بر حفظ میراث نقاشی گذشته، متنوع تر شده و در نقاشی زیرلاکی و نقاشی مدرن با حفظ اصول سنتی خود، وارد شده است. تأسیس آکادمی های هنری و تدریس اصول نگارگری به هنرجویان توسط هنرمندانی چون « چنگیز احمروف»، « محمدجانف» و «هولماتف»، نگارگری معاصر را با توسعه تکنیک، ابزار، سبک، موضوعات و حفظ هویت محلی و شرقی زنده نگه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Evolution of Traditional Painting in Uzbekistan

نویسندگان [English]

  • Arezoo paydarfard 1
  • mehdi mohammadzadeh 2
1
2
چکیده [English]

Considering the rich background of wall painting and miniature in Bukhara school, the study of evolution of painting in Uzbekistan will assist the identification of artistic flows in contemporary painting of Uzbekistan, since contemporary painting in this country is rarely observed by researchers and no serious study has been conducted in Iran or other nations on contemporary painting and flows related to it. To fill a part of this gap authors of this study investigated and analyzed arts in Central Asia with a deeper insight especially Uzbekistan painting which has many things in common with Iran in terms of culture and art.
Results of this study that was analyzed using content analysis method and its data were collected using library studies and assorted websites, showed that contemporary painting in Uzbekistan has developed and lacquer and modern painting raised with keeping tradition. Establishment of art academies and teaching painting principles to art students by artists like Chingiz Akhmarov, SH. Mohammedjanov and N. Kholmatov, has kept the contemporary painting alive via development of techniques, tools, style, themes and keeping local and eastern identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uzbekistan Painting
  • Bukhara School of Miniature
  • Lacquer Painting
  • Wall Painting