درک منظر میراث فرهنگی، از ادراک تا واقعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت گردشگری- دانشگاه علم و فرهنگ.

چکیده

شناخت ارزش های نمادین و منظرین یک اثر، تاثیر قابل‌ توجهی بر حفاظت آن اثر داشته و راهنمایی برای مدیریت آن خواهد بود.بدیهی است که حفظ و نگهداشت یک مجموعه‌ تاریخی، نیازمند شناخت ارزش های واقعی آن و تطبیق برداشت ها و ادراکات برنامه‌ ریزان و متولیان امر حفاظت، با این ارزش های واقعی است. شناخت ارزش های نمادین و منظرین یک اثر و ادراک و برداشت واقعی از آن ها، تاثیر مثبتی بر حفظ و نگهداری آن داشته و می تواند راهنمایی برای برنامه ‌ریزی صحیح و مدیریت موثر آن باشد. همچنین، نوع برداشت بازدیدکنندگان و انتقال ارزش های منظرین واقعی اثر به مخاطبان، از اهمیت بسزایی برخوردار است. شهر شوشتر در زمان ساسانیان یکی از مراکز مهم خوزستان به ‌شمار می ‌آمده و از جایگاه ویژه ‌ای برخوردار بوده است. این شهر تاریخی، آثار و بناهای ارزشمندی از دوران باستان را در خود جای داده است. معروف ترین اثر باستانی آن، مجموعه سازه‌ های آبی می‌ باشد. مقاله حاضر، به این مجموعه از نقطه ‌نظر ارزش های منظرین آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding of the Cultural Heritage Landscape from Percetion to Reality

نویسنده [English]

  • zahra nadalipour
چکیده [English]

Obviously, conservation of a historical site requires understanding of its actual values and adapting planners’ and managers’ perception to such real values. It is helpful to planners and managers to recognize landscape values of cultural heritages towards appropriately conservation as well as providing these sites as tourist attractions. For better understanding of cultural heritages, it is important to convey the actual value of the landscape to the visitors.
This paper is about landscape values of Shushtar’s Watermill Site and perceptions of such values. The city of Shushtar was one of the key centres of Khuzestan in Sassanid era and it had a special position in mentioned region. This historical city includes valuable relics and monuments from the ancient times. The Historical Hydraulic System is the most famous historical site located in Shushtar, which has been registered on UNESCO’s list of World Heritage Sites since 2009, as Iran’s 10th cultural heritage. After recognizing characteristics of cultural and natural landscapes and the existing definition, as well as functions and cultural values of the site in different periods of the history, it can be inferred that Shushtar’s Watermill Site is a cultural landscape and it falls into designed landscape category introduced by UNESCO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • landscape values
  • cultural Heritages
  • Shushtar Historical Hydraulic System
  • watermills