معرفی و تحلیل هنر بیزانس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران

چکیده

هنر بیزانس متعلق به عالم مسیحیت است. عالم مسیحی دارای خصوصیاتی است که در تمامی آثار هنری این دوران منعکس می شود. هر نوع تفسیر و نقد و بررسی آثار هنری این عصر بر اساس شناخت عالمی که به آن تعلق دارد، میسر است. مرکز عالم مسیحیت کتاب مقدس و کلام الهی است. ظهور مسیح (ع) مبدأ ظهور عالم مسیحیت است. کلمه الهی تمامیت عالمی را آشکار کرده است که متعلق به رحمت و جلال و شکوه و نور و جمال الهی است. هنر بیزانس مبتنی بر درکی عمیق از عالم مسیحیت است. حضور امر مقدس در تصویر و تفسیرِ تصویر، برای رجوع به امر مقدس، درون مایه هنر بیزانس است. البته فرهنگ و هنر مسیحی سال ها پس از ظهور پیامبر و اشاعه پنهانی مسیحیت شکل گرفته و معماری و تزیینات آن بر پایه معابد میترایی بوده است و نشانه های فرهنگ پیش از مسیحیت در آثار نقاشی و نقش برجسته نیز مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the ByzantineArt

نویسنده [English]

  • alireza noruzitalab
چکیده [English]

Byzantine art belongs to Christendom. Christendom characteristics are reflected in all artworks of this period. Any interpretation, criticism,and review of the artworks of this era will be solely possible byunderstanding of the worldto which they belong. Christianity is centered overthe Bible and God’s word.Emergence or rising ofthe Christ is the origins of Christendom. God’s words have revealeda universewhose entiretybelongs to the divine mercy, glory, light and beauty. Byzantine art is basedupon a deep understanding of the Christianity. The inner theme of the Byzantine art is the presence of sanctity in picturesand their interpretationsregarding the sanctity. However, the Christian art and culture developed years after the advent of the Prophet of Islam and thesecret spread of Christianity; and itsarchitecture and decorating are based on Mithraic temples.The symbols of pre-Christian culture arealso evident in the paintings and high reliefs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Byzantine
  • religious art
  • Lighting
  • Aesthetics
  • Mithraic symbol