بازخوانی روایت باستانی «آب و درخت» در دوران اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

عناصر طبیعت همچون خورشید، ماه، ستارگان، آب، گیاه، آتش، کوه، بعضی از جانوران، زمین و آسمان نزد اقوام و ملل مختلف جهان ارزش و اعتبار ویژه‌ای داشته‌اند؛ تا جایی‌که برای این مظاهر طبیعت تقدسی قایل بوده و نماد و نشانه‌هایی برای آنان ساخته یا خدایانی را به آنها نسبت می‌دادند. در ایران باستان آب و گیاه از احترام و ارزش بسیاری برخوردار بوده و از نشانه‌های مهر و اناهیتا محسوب می‌شدند. آیین‌های نیایش برای آب و درخت مقدس و ایزدان وابسته به آنها از گذشته‌های دور در ایران رایج بوده و در دوران اسلامی با محتوای جدید تداوم یافته است. چنان‌که نیایش اناهیتا به توسل و شفاعت نزد معصومین و مقدسین در باور اسلامی تبدیل شده است. اناهیتا ایزدبانوی آب‌ها به ‌سان بانویی با خصوصیات طبیعی و کمال‌یافته، نماد باروری انسان، حیوان و نبات است. قوت این باور در فرهنگ ایران به حدی بود که در دوران اسلامی این سرزمین نیز استمرار یافت. آیین باران‌خواهی و توسل به حضرت زهرا (س) و حضرت عباس، سقای دشت کربلا، جایگزین نیایش‌های آب و توسل به اناهیتا شده است. در این دگردیسی، اگرچه صورت آیین حفظ شده و تداوم یافته، اما ماهیت به جای "طلب باران از الهه اناهیتا" به "توسل به اشخاص مقدس" برای وساطت و شفاعت نزد خداوند بدل شده است؛ شفاعتی که در قرآن مشروط به اذن خداوند است؛ در دوره اسلامی آب و درخت ذاتاً دارای تقدس نیست اما به واسطه نقش مهم آنها در زندگی مردم و ارتباط با باور کهن و تأکید قرآن کریم مورد توجه و مطلوب شمرده می‌شوند. در حقیقت تغییر مهمی که در باور اسلامی نسبت به پیشینیان رخ داد، مرجع درخواست و دعای مردمان است که در گذشته توسل به اناهیتا و مهر بوده، درحالی‌که در باور اسلامی به ویژه در اعتقاد شیعیان توسل به معصومین و مقدسین، به عنوان شفیع و واسطه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Historical Narrative of “Water and Tree” in the Islamic Era of Iran

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
چکیده [English]

Natural phenomena such as the sun, the moon, stars, water, plants, fire, mountains, animals, the earth and the sky bear special value among different tribes. Mankind has sanctified these phenomena, has created signs and symbols for them and has attributed them to certain deities. Ancient Iranians cherished water and plants and considered them the signs of Mehr and Anahita. Religious rituals related to water and trees and the deities to whom they were attributed had their roots in Iran’s prehistoric culture, and continued to exist with new content in the Islamic era in such a way that worshipping Anahita has changed into shefa'at (intercession) and tawassul (supplicating to God through a prophet or saint, dead or alive).            Anahita, the goddess of water, is characterized as a lady with natural features and a developed personality and is the symbol of the fertility of mankind, animals and plants.   This belief has been so strong in the Persian culture that it still continued to exist after the advent of Islam into Iran.  The rain ritual and recourse to Hazrat Fatehem Zahra (SA), the daughter of Prophet Muhammad (PBUH), and Hazrat Abbas (SA), the brother of Imam Hussein (SA), replaced water rituals and recourse to Anahita. Although the form of the ritual has been preserved during the metamorphosis, the content has changed from “recourse to Anahita for bringing rain” to “recourse to Islamic divine individuals for intercession with God”. Intercession with God, of course, relies on God’s permission.  Water and plants are not sacred in Islamic beliefs.  Nevertheless, they are revered as cherished elements of nature in Quran due to their important role in mankind's life and their relations to ancient beliefs.  A great change which took place about these rituals is the reference of the ritual. While Anahita was the reference of prayers in ancient Iran, now Islamic divine individuals are resorted to as intermediaries and intercessors, and the intercession itself depends on God’s permission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • tree
  • Anahita
  • Ritual worship
  • shrine
  • Islamic Era