در جستجوی هویت شرق

نویسنده

چکیده

مشرق زمین مهد تمدن‌ها و ادیان بزرگ بوده است؛ این اعتقاد مشهوری است که در منابع متعدد تاریخی، باستان‌شناسی و فرهنگی به آن تصریح شده است. قلمرو جغرافیایی شرق از شمال آفریقا تا سند و از آسیای مرکزی تا اقیانوس هند را در برمی‌گیرد، لیکن مفهوم شرق هنوز تلقی واحدی ندارد و نقاط اشتراک ساکنان این سرزمین روشن نیست. علاوه بر این علت نظام دوقطبی و قرارگیری شرق در برابر غرب و تقسیم تمدن‌های جهان به دو گروه شرق و غرب نیز پاسخ مسلمی ندارد. جامعه شرق به رغم تنوع قومی، دینی، آیینی و زبانی و استقلال اجزا، دارای مفهومی واحد است که از ریشه‌ای مشترک میان این جوامع نشأت می‌گیرد. کشف عناصر هویت‌بخش شرق و شناخت روابط آنها، نیازمند بازخوانی مفهوم شرق در قالب "کل" واحد فرهنگی است که مرزهای آن فراتر از محدوده جغرافیایی می‌رود. از آنجا که خدایان در سرزمین شرق، عناصر طبیعت هستند و آیین‌های موجود در طول زمان از دگردیسی باورهای آسمانی و طبیعت‌گر حکایت دارد، لذا ریشه مشترک مردم این سرزمین می‌تواند فلسفه دینی و جهان‌بینی ماورا ‌زمینی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Search of the Orient identity

نویسنده [English]

  • Editor- in-chief
چکیده [English]

The orient has been the cradle to great religions and civilizations; it is a noted belief in numerous historical, archeological and cultural sources. The geographical territory of the orient includes North Africa to Indus and Central Asia to the Indian Ocean, however the concept of orient does not have a single interpretation and the common issues between the inhabitants of these territories are not quite clear. In addition, the existence of a bipolar system and encountering the East and West and division of civilizations of the world into two groups, East and West does not have a vivid answer. Despite ethnic, religious, ritual and language diversities and independence of divisions, the orient has a unit concept emanating from a common origin of these communities. Discovering the identity elements of the orient and recognizing their relations requires a “holistic” review which explores beyond geographical boundaries. It seems that in oriental territories the Gods are elements of nature and existing religious beliefs demonstrate the metamorphosis of natural and divine beliefs. Therefore, the common roots of the people of orient may be the religious philosophy and their holy worldviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orient
  • Identity of the Orient
  • Cultural Orient
  • Orientalism