پیشگامی ایرانیان در فرهنگ و دانش‌های بشری از نگاه فریدون جنیدی

نویسنده

دکتری تاریخ هنر، دانشگاه تهران، پژوهشکده نظر

چکیده

بسیاری از علوم و فنون که در اختیار انسان امروزی است با تجربه و تلاش ایرانیان کشف و  به انجام رسیده است. شایان توجه است که زنان در این عرصه پیشگام بوده و سهم بسزایی داشته اند. نیاکان ما در سرزمین آفتاب با درایت و بینش برتر نسبت به سایر ملل، فرهنگ و تمدنی شگرف آفریدند که نور آن تاکنون در شرق و غربِ عالم پرتو افشانی می‌کند اما دریغ و افسوس که خود، ریشه این میراث گرانبها را به درستی نشناخته و چه بسا آن را تحفه بیگانگان می دانیم. به استناد شاهنامه فردوسی و متون کهن پارسی، ریشه و بنیاد دانش‌هایی چون بهداشت و پزشکی، مهندسی، نجوم، خانه‌سازی، آبیاری و کشاورزی، بافندگی و... را اقوام ایرانی- آریایی با تلاش متکی بر باورهای راستین کشف نموده، آموخته و بشریت از آن بهره گرفته‌اند، از این روست که سهم بسزایی از تمدن جهان مدیون هوش، ذکاوت و سخت‌کوشی ایرانیان است. بزرگانی چون استاد جنیدی سراسر عمر گران مایه خویش را صرف معرفی و آموختن گنج‌های پنهان و فراموش شده در تاریخ بشری نموده‌اند. این نوشتار بخشی از کوشش های ایشان را بازگو نموده، باشد که بر پایه خودباوری و شناخت میراث پر بارِ نیاکان، بار دیگر سرآمد اندیشه و باورهای ناب باشیم تا جلوه های خورشیدِ شرقیِ ایرانی بر سپهر گیتی نورافشانی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Leading in Human Sciences and Culture from the Ferydoun Joneidi’s point of view

نویسنده [English]

  • shohreh javadi
چکیده [English]

Iranian people have a great role in the creation and adventure of many technologies and sciences and the role of women scientists shouldn’t be overlooked. Even the new generation might be unaware of the advanced knowledge of their ancestors and their great effect of the East and West. So it is not far from imagination that many of the people of other nations be unware of the origins and history of many adventures and sciences that are used widely nowadays.
Shahnameh is very famous poem book that was written by Ferdowsi, the famous and prominent Iranian poet centuries ago. In this book and many other similar ancient texts, it is emphasized on the great role of Iranian people on the creation of knowledge about human health and medication. Hence it is obvious that Iranian have had a great role in the in the civilization of the world which shows their intelligence, acuteness and diligence.
Among the scholars who have had spent their valuable time for conducting research and shedding light on the history of Iran is Dr Joneidi. This article attempts to highlight some of his attempts. His attempts can surely has a positive effect on the Iranian and specially the new generation to be proud of their ancestors, heritage and may encourage them to make a greater effort to become pioneer again the contemporary world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranians’ Knowledge
  • culture
  • Heritage
  • ancient world