تغییر و دگرگونی تصویر در آثار نقاشان نسل اول و دوم انقلاب در دهه‌های 1370 و 1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد تاریخ هنر جهان اسلام، دانشکدۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکدۀ هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش پیش‌رو آثار نقاشان نسل اول و دوم انقلاب را در دهه‌های 1370 و 1380 خورشیدی مطالعه و بررسی می‌کند تا روند تغییر و تطور آثار را از دهۀ دوم انقلاب _ پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران _تا دهۀ کنونی مورد مطالعه و مقایسه قرار دهد. در این راستا، پس از معرفی اجمالی چهار نقاش نسل اول (ناصر پلنگی، کاظم چلیپا، حسین خسروجردی، حبیب‌الله صادقی) و سه نقاش نسل دوم انقلاب (ایرج اسکندری، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی)، نقاشی‌های آنان را در مقاطع زمانی یادشده مورد مطابقت قرار می‌دهیم. روش گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و میدانی با ابزار مصاحبه بوده و تجزیه و تحلیل آنها به روش کیفی به انجام رسیده است.
این پژوهش با هدف بررسی روند نوگرایی در آثار نقاشان نسل اول و دوم انقلاب و تمایل به هنر غربی و همچنین بررسی تغییر نگاه و بیان بصری در آثار دهۀ دوم و سوم پس از انقلاب، صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image Changes in the Works of the First and Second Generations of Painters of the Revolution in the Decades 1991 and 2001

نویسندگان [English]

  • Sara Amini 1
  • Morteza Asadi 2
1 M. A. Studend in History of Art of the Islamic, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Painting, Faculty of Arts, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This researchexamines the works of the first and second-generation painters of the revolution in the 1991s and 2001sto compare the process of change of these works from the second decade of the revolution (after the end of the Iraq-Iran war) to today; in this regard, after a brief introduction of four first-generation painters (Naser Palangi, Kazem Chalipa, Hossein Khosrojerdi, Habibollah Sadeghi) and three second-generation painters of the Revolution (Iraj Eskandari, Abdolhamid Ghadirian, Mostafa Goodarzi),we match their paintings in the mentioned periods. The data collection method is library and field with interview tools and their analysis has been done qualitatively. Also, the purpose of the research is to study the trend of modernism in the works of the first and second generation of painters of the revolution and the tendency to westernart and also to study the change of approach and visual expression in the works of the second and third decades after the revolution.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution Painting
  • Revolution Painters
  • Ideology
  • Change
• اسدی، مرتضی و نادعلیان، احمد. (1392). بررسی تأثیر ایدئولوژی و تفکر سیاسی در به‌کارگیری عناصر تصویری در آثار نقاشی انقلاب اسلامی. نگره، (25)، 65-87.
• اسدی، مرتضی. (1385). هنر اعتراض، هنر انقلاب. هنرهای تجسمی، (25)، 55-57.
• اسدی، مرتضی. (1398). مصاحبه شخصی در بهمن ماه ۱۳۹۸ در دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران.
• اسکندری، ایرج. (1385). جنبش هنر انقلابی ایران. هنرهای تجسمی، (25)،50-53.
• اسکندری، ایرج. (1399). گفتگوی تلفنی در آذرماه 1399، تهران.
• انصاری جعفری، سیما. (۱۳۸۶). بررسی رویکرد هنرمند نقاش دوران انقلاب اسلامی به مسائل اجتماعی (پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد نقاشی). دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
• پلنگی، ناصر. (1370). آنچه خود داشت. ادبستان، (23)،40 -43.
• جوادی، شهره. (1368). در تجزیه و تحلیل هنرهای تجسمی (نقاشی)، (پایان‌نامۀ منتشر نشدۀ کارشناسی ارشد) پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.
• جوادی، شهره. (1398). مصاحبه در اردیبهشت ۹۸، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
• چلیپا، کاظم. (1378). تجربۀ معنوی (گزیده‌ای از مقالات، گفتگو و سخنرانی‌ها پیرامون هنر انقلاب اسلامی). تهران: مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی (ره).
• حسن‌زاده، حسام؛ باقرزاده آتش‌چی، سمیرا و فروغی را، پیام. (1397). نمادشناسی تطبیقی رنگ در شعر و نقاشی پایداری (مطالعۀ موردی: اشعار قیصر امین پور و نقاشی‌های کاظم چلیپا). ادبیات پایداری،10(19)، 53-70.
• هنردوست، مینا. (1393). بررسی و مقایسۀ تطبیقی آثار نقاشی کاظم چلیپا، ناصر پلنگی، حسین خسروجردی در دهۀ  اول و سوم انقلاب اسلامی (پایان‏نامه‏ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد نقاشی). دانشگاه هنرتهران، ایران.
• روشناس، سیدمحمدامید. (1382). نگاهی به آثار نقاشان دفاع مقدس در زمان جنگ وپس از آن. تندیس، (13)،4-5.
رهنورد، زهرا. (۱۳۷۹). هنر انقلاب اسلامی. هنر دینی،  (۶)، 63-78.
• صادقی، حبیب‌الله. (1398). مصاحبه در مهر ماه ۱۳۹۸، دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
• صدری، مینا. (1398). مصاحبه دراردیبهشت ۹۸، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
• طبسی، محسن و انصاری، مجتبی. (1385). بررسی محتوا و شکل، در نقاشی دهه اول انقلاب اسلامی. هنرهای زیبا، (27)، 87-96.
• کفشچیان مقدم، اصغر. (1398). مصاحبه در آبان ماه ۱۳۹۸، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
• گودرزی، مصطفی. (۱۳۷۷). درآمدی بر نقاشی معاصر ایران. مطالعات هنرهای تجسمی، (۲)، 58 -69.
• گودرزی، مصطفی. (1398). مصاحبه در اردیبهشت ۱۳۹۸، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.