کلیدواژه‌ها = اقتصاد سیاسی
استحالۀ منظر اقتصادی شهرهای معاصر در پی ظهور «حادواقعیت‌های» مبتنی بر «مصرف» مطالعۀ موردی: شهر گرگان

دوره 8، شماره 28، تیر 1399، صفحه 5-12

10.22034/jaco.2020.217525.1144

محمدرضا فروزنده؛ فاطمه رجبی؛ مهدی حسین‌زاده؛ محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ دلارام رجب‌پور؛ سبا دوبحری؛ پریسا منوچهری