نمایه نویسندگان

آ

 • آورزمانی، فریدون آیین و باورهای قوم ایزدی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 6-9]
 • آورزمانی، فریدون بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-36]
 • آورزمانی، فریدون آیین مهر در اسطوره و تاریخ و سیرتحول آن در شرق و غرب [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-48]

ج

 • جلالیان، مینا حضور نمادهای باستانی ایران (نمادهای مهری-میترایی) در فرهنگ و هنر غرب و تداوم آن در دوران اسلامی و مسیحی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 38-49]
 • جلالیان، مینا ارتباط ایزد باد (وای) با نوارهای در حال اهتزاز ساسانی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 5-18]
 • جمشیدیان، محمد زیبایی‌شناسی بومی حضور گیاه در معماری مراکش [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-54]
 • جوادی، شهره اماکن مقدس با پیشینۀ نیایشگاهِ «مهر» [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 10-15]
 • جوادی، شهره نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 55-64]
 • جورمند، ساره زیبایی‌شناسی بازار در مدینه‌های کشور مراکش [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 5-14]

ح

 • حجتی، ریحانه حضور درخت در مراکش [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 21-30]
 • حقیر، سعید مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 37-46]

خ

 • خراسانی، کاظم بازنمایی هویت معاصر ایرانی- اسلامی درهنر معاصر ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 23-30]
 • خونساری، شهریار نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 55-64]

د

 • دریایی، نازیلا نشانه‌های مهر در نقوش قالی ایران [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 22-29]

س

 • سلطانی، لیلا برنامه‌ریزی مدیریت فضای جمعی جماع الفنای مراکش بر مبنای مؤلفه‌های منظر شهری [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 37-42]
 • سلطانی، لیلا واکاوی بعد تاریخی مکان در ضرب آهنگ اجتماعی فضای جمعی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-56]
 • سلیمان زاده، حامد تمایز گفتگو در نمایشنامه آقای هالو نوشته علی نصیریان و فیلمنامه آقای هالو نوشته داریوش مهرجویی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 15-22]
 • سیاوشی، علیرضا برنامه‌ریزی مدیریت فضای جمعی جماع الفنای مراکش بر مبنای مؤلفه‌های منظر شهری [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 37-42]

ش

 • شریعتمداری، فاطمه مهر تا الله : بررسی جایگاه نور و چگونگی تداوم آن در آیین‌ها و ادیان ایران زمین، از باستان تا اسلام امروز [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 49-54]

ط

 • طاهرآبادی، دانش شناخت و تحلیل عنصر تزیینی کنگره در معماری بومی مراکش [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 5-12]

ع

 • عربستانی، مهرداد صابئین مندائی : کیهان شناسی، سازه و منظر [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 16-21]
 • علایی، نیره سادات باززنده سازی بافت تاریخی شهر فاس با اولویت حفظ منظر بومی آن [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-36]

ف

 • فرجی، محمدرضا تمایز گفتگو در نمایشنامه آقای هالو نوشته علی نصیریان و فیلمنامه آقای هالو نوشته داریوش مهرجویی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 15-22]

ک

 • کفشچیان مقدم، اصغر بازنمایی هویت معاصر ایرانی- اسلامی درهنر معاصر ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 23-30]
 • کلهر، محمد رهیافتی بر کارکرد آیینی غار کلماکره [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 31-40]

م

 • مردانی، سیده فاطمه «سرزندگی فضاهای جمعی، مدیون کارکرد تجاری»* نمونه موردی شهرهای مراکش و مکناس [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 13-20]
 • ممانی، حمید مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 37-46]

ن

 • نیکویی، علی مطالعه تطبیقی اساتیر ایران و ارمنستان با تکیه بر ایزد «مهر» [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 30-37]
 • نیکویی، علی گاوکُش در استورۀ مهر ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 19-30]

ی

 • یاری، فهیمه مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 37-46]