نمایه نویسندگان

آ

 • آجورلو، بهرام مقدمه‌ای تحلیلی بر دورۀ پیش از اورارتویی پهنۀ قره‌داغ جنوبی، شمال‌غربی فلات ایران نمونۀ مطالعاتی: دهستان اوچ‌هاچا [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 17-32]

ا

 • ابرقویی فرد، حمیده تأملی بر نمودهای قدرت در بازنمایی باغ‌های آشوری و نئوآشوری با تکیه بر کتیبه‌ها و نقش‌برجسته‌هایی از قرن 12 تا 7 ق.م [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 5-17]
 • احمدی بیرگانی، امین بررسی آیین مهرپرستی در فرهنگ قوم بختیاری [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 57-66]
 • اسدپور، علی پژوهشی پیرامون وصف معمار در هفت‌پیکر نظامی [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 41-50]
 • اسدی، مرتضی تغییر و دگرگونی تصویر در آثار نقاشان نسل اول و دوم انقلاب در دهه‌های 1370 و 1380 [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 63-74]
 • اسدی، مهیار پژوهشی در معناشناسی و ویژگی‌های بازنمود اساطیر مصر باستان در بازی رایانه‌ای: «کیش یک قاتل:ریشه‌ها» [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 45-56]
 • امانی، حجت تغییر معنا در گفتمان خوشنویسی ایران معاصر از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 51-62]
 • امانی، حجت سیر تحولات خوشنویسی اسلامی در ترکیة معاصر [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 67-80]
 • امینی، سارا تغییر و دگرگونی تصویر در آثار نقاشان نسل اول و دوم انقلاب در دهه‌های 1370 و 1380 [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 63-74]

ب

 • بلخاری قهی، حسن تغییر معنا در گفتمان خوشنویسی ایران معاصر از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 51-62]

ت

 • تیرانداز لاله‌زاری، آرش مقدمه‌ای تحلیلی بر دورۀ پیش از اورارتویی پهنۀ قره‌داغ جنوبی، شمال‌غربی فلات ایران نمونۀ مطالعاتی: دهستان اوچ‌هاچا [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 17-32]

ج

 • جباری، صداقت تغییر معنا در گفتمان خوشنویسی ایران معاصر از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 51-62]
 • جوادی، شهره معرفی و تحلیل نمادین در نقوش پتة کرمان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 5-16]

د

 • دواچی، مهسا نقش کاربرد حروف و خوشنویسی در هنر عمومی (مقایسة سه نمونه هنر عمومی حروف محور ایرانی با سه نمونه غیر ایرانی در دهة اخیر) [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 17-28]

ر

 • رفیعی راد، رضا تبیین دلالت‌های کنایی عنصر بصری رنگ در اشعار حافظ [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 31-40]

ص

 • صابونچی، پریچهر تأملی بر نمودهای قدرت در بازنمایی باغ‌های آشوری و نئوآشوری با تکیه بر کتیبه‌ها و نقش‌برجسته‌هایی از قرن 12 تا 7 ق.م [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 5-17]
 • صادقی، شهاب الدین پژوهشی پیرامون وصف معمار در هفت‌پیکر نظامی [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 41-50]

ط

 • طهماسبی، پوریا پژوهشی در معناشناسی و ویژگی‌های بازنمود اساطیر مصر باستان در بازی رایانه‌ای: «کیش یک قاتل:ریشه‌ها» [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 45-56]

ف

 • فرحمند درو، سارا سیر تحولات خوشنویسی اسلامی در ترکیة معاصر [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 67-80]

گ

 • گروسی، عاطفه معرفی و تحلیل نمادین در نقوش پتة کرمان [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 5-16]

م

 • متدین، حشمت‌اله تأملی بر نمودهای قدرت در بازنمایی باغ‌های آشوری و نئوآشوری با تکیه بر کتیبه‌ها و نقش‌برجسته‌هایی از قرن 12 تا 7 ق.م [دوره 9، شماره 31، 1400، صفحه 5-17]

ن

 • نیکنهاد، فاطمه بررسی تطبیقی نحوة انعکاس اندیشة شاعر و طراح بر معماری باغ مزار (نمونه‌های موردی: باغ آرامگاه حافظ و سعدی) [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 29-44]

ی

 • یارمحمودی، زهرا بررسی تطبیقی نحوة انعکاس اندیشة شاعر و طراح بر معماری باغ مزار (نمونه‌های موردی: باغ آرامگاه حافظ و سعدی) [دوره 9، شماره 32، 1400، صفحه 29-44]