چالش معماری مسکونی منطقه قفقاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

از آنجا که معماری سکونت از بارزترین نمودهای زندگی انسان در شهر و به ویژه منظر یک سرزمین محسوب می‌شود، بررسی و پرداختن به آن می‌تواند تحولات و تأثیرات صورت گرفته در زندگی و جامعه آن سرزمین را مشخص کند.
پژوهش صورت گرفته در زمینه خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی منطقه قفقاز شامل کشورهای گرجستان و ارمنستان در سال 2014 میلادی، نشان می‌دهد هرچند شاهد ساخت و سازهایی از ساختمان‌های عمومی و حکومتی در این منطقه هستیم، اما تغییر یا تحولی در ایجاد مجتمع و خانه‌های مسکونی مشاهده نمی‌شود یا بسیار کمرنگ است. بناهایی که امروزه برای سکونت مورد استفاده قرار می‌گیرند، محصول دوره کمونیسم است و با گذر زمان، با توجه به نیاز مردم و نحوه زندگی جدید با همان کالبد قبلی به‌روز شده و ملحقاتی به آن افزوده شده است.
با بررسی روند تغییرات معماری مسکونی در سه دوره سنت، کمونیسم و استقلال مشخص می‌شود کمونیسم به عنوان یک تفکر تأثیرگذار با واردکردن معماری دستوری در حوزه سکونت، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های سکونتی، موجب ایجاد سیری یکنواخت در این معماری شده است. این دوره ضمن تأمین مسکن از لحاظ کمی، تنوع سکونتی را از میان برده و ساختاری یکسان را در معماری سکونت تزریق کرده است. ادامه این شیوه پس از استقلال و حرکت به سمت جهانی‌سازی صرفاً نمایشی، باعث شده اقدامات در این زمینه حداقلی بوده و یا تغییرات بنیادی نداشته باشد. از سوی دیگر اقتصاد نامناسب جامعه، موجب شده مردم توان ساخت خانه‌های جدید را نداشته باشند و تمامی این عوامل معماری سکونت منطقه قفقاز را در اغماء و سکون برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Residential Architecture Challenge of Caucasus

نویسنده [English]

  • Shervin Goodarzian
M. A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

Since the architecture of the residence is one of the most striking features of human life in cities and especially the view of a country, studying and practicing it can determine the effects and changes made in life and society of that country.
Research on houses and residential complexes of Caucasus, including Armenia and Georgia in 2014, indicates that although there are constructions of public and government buildings, but we see no or little change or transformation in the development of complexes and residential homes. Residential buildings used today, are the product of Communism and over time, according to the needs of people and new lifestyles, the previous frame has been updated and extensions have been added to it.
Studying the changes in residential architecture during the three periods of tradition, communism and independence indicates that communism as an influential ideology, in addition to establishing residential infrastructures, has created a uniform trend in architecture by introducing commanding architecture to residential buildings.
This period in addition to providing housing quantitatively, has subdued residential diversity and has established an equal structure for residential architecture.
The continuation of this practice after independence and moving towards a globalization which is merely cosmetic, have made efforts in this area is minimal or of no fundamental changes at all. On the other hand, the poor economy has caused people the inability to build new homes, and all these factors have caused inertia1 and coma for residential architecture in the Caucasus region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Architecture
  • Caucasus
  • Inertia
  • Communism