زیبایی شناسی تزئینات کلیساهای قفقاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

با نگاه زیباشناسانه به یک اثر هنری، علاوه بر ظاهر به باطن و پیش‌زمینه شکل‌گیری اثر نیز پی می‌بریم. زیبایی‌شناسی با مطالعه ماده و عینیت یک پدیده به علل وجودی و چرایی آن می‌رسد. در مواجهه با بناهای مذهبی به طور خاص کلیسا، در دو کشور ارمنستان و گرجستان، دو رویکرد متفاوت در برخورد با تزئینات در دوران معاصر مشاهده شد. با مقایسه تزئینات کلیسا در این دو منطقه، با توجه به سابقه تاریخی نسبتاً مشابه، در رویکرد معاصرشان تفاوت‌هایی دیده می‌شود. در گرجستان تزئینات الحاقی زیادی بی‌رویه به بنای کلیسای اولیه اضافه شده که وسیله‌ای برای تبلیغ مسیحیت، نمایش کلیسا و قدرت حکومت در منظر شهر است. درحالی‌که در ارمنستان تزئینات بی‌پیرایه به شیوه صدر مسیحیت حفظ شده و تلاشی جهت اضافه‌کردن یا تغییر آن صورت نگرفته است؛ رویکردشان حفظ منظر تاریخی با حداقل تزئینات و نمایش معماری اصیل کلیساست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decoration Aesthetics of Churches in the Caucasus

نویسنده [English]

  • Zohre Shirazi
M.A in Landscape Architecture
چکیده [English]

By aesthetically looking at an artwork, we discover the appearance and the development background of that artwork. Aesthetics studies the material and identity of a phenomenon and discovers the reasons as to why and how it exists. In religious constructions and particularly churches in the two countries of Armenia and Georgia, two different approaches were observed in regards to contemporary decorations. Comparison of the church decorations in these two areas reveals some differences in their contemporary approaches due to their relatively similar historical background. In Georgia, lots of indiscriminately extra decorations are added to the primary church constructions which are used as the means to preach Christianity, demonstrate churches and the power of governance in the city landscape. Whereas in Armenia, freestanding decorations are preserved as they were in early Christianity and no effort has been put to add or change them; their approach is to preserve the historical landscape with the least decorations and to demonstrate the original architecture of church.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decorating arrays
  • Churches of Caucasus
  • Aesthetics
  • historicism
  • performing arts