گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیلۀ مدیریت مقصد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری

2 کارشناس ارشد گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

موسیقی، پیوندی ذاتی با گردشگری دارد که به عنوان یک جاذبه، معرّف برای وضع معیشت و سبک زندگی، و محملی برای پیام‌ها و انگیزه‌های جوامع انسانی به شمار می‌آید. موسیقی از طریق عجین‌شدن با روح و جسم آدمی و به عنوان هنر، یکی از جذابیت‌های حوزۀ گردشگری محسوب می‌شود. گردشگری موسیقی از شاخه‌های گستردۀ گردشگری فرهنگی است و امروزه بخش قابل‌ توجهی از گردشگران بین‌المللی به این نوع گردشگری تمایل دارند. موسیقی فقط هنر جاری در بستر اجتماع قلمداد نمی‌شود و سال‌هاست که این هنر، قدم در دنیای گسترده‌تری نهاده و در قالب صنعتی بزرگ در حال فعالیت است. صنعتی که در مدیریت مقاصد گردشگری، نقش جاذبه‌ای تجربی و حسی را بازی می‌کند. آشنایی با فرهنگ بومی، مشاهده و مشارکت در اجرای موسیقی، درمانگری و تجدید روحیه، از جمله کاربردهایی است که ایام کم تقاضای مقاصد را نیز پررونق خواهد کرد.
این مقاله به روش کیفی و به صورت توصیفی و تفسیری انجام شده است، گردآوری اطلاعات به شکل اسنادی و کتابخانه‌ای و مصاحبه صورت گرفته که از طریق 24 مصاحبه به روش گلوله برفی تا اشباع نظری صورت گرفت و موجب شناسایی 362 کد باز و 8 مقوله فرعی شد. هدف تحقیق مشخص‌کردن این نکته است که موسیقی و آلات موسیقی چه تأثیری در جذب گردشگران داخلی خواهد داشت. نتایج نشان می‌دهد که روایت خاطرات جمعی، حس خاطره‌انگیزی، یادآوری مقصدی خاص و رویداد محوری به عنوان مقوله‌های فرعی تأثیرگذار تورهای گردشگری با محوریت موسیقی است. درحالی‌که پدیدۀ قابل تجربه، جذاب و دیدنی، پدیدۀ قابل یادگیری و تداعی‌کنندۀ مقصد، از مقوله‌های فرعی است که در میزان نقش آلات موسیقی برای جذب گردشگران به مقاصد خاص شناسایی شد. نتیجۀ این مطالعه نشان می‌دهد که گردشگری بر مبنای موسیقی، یک وسیله، هدف و روش برای مدیریت مقاصد گردشگری و نشر دانش بومی و ارزش‌های فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism based on the Traditional Music: Instrument, Goal or Destination Management Tool

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Imani Khoshkhoo 1
  • Niloofar Rastgoo 2
1 Department of Tourism Managment
2 M. A. in Tourism, University of Science and Culture
چکیده [English]

Music is inherently associated with tourism, which is considered as an attractive force, reflection of the sustenance status and lifestyle and a carrier of messages and human community motivations. By its being interlaced with the human psyche and physique, music, as an art, is considered as one of the tourist attractions. Music-based tourism is amongst the vast branches of cultural tourism and, nowadays, a considerable part of the international tourists are interested in this type of tourism. Music is not just considered as an art existent in societal grounds and it is now for years that this art has stepped into this wide world and is acting within the format of a large industry. It is a sort of industry that plays an attractive experiential and sensory role in tourism destination management. Familiarity with the native culture, observation and participation in musical performance, healing and revitalization of the spirits are amongst the applications that prospers those days having less demands to a destination.
The present article has been carried out based on a qualitative method of descriptive and interpretational type. Data has been collected based on a documentary and library research as well as through interviewing. To this end, 24 interviews have been conducted based on snowball method till theoretical saturation was obtained. This lead to the identification of 362 open codes and 8 secondary topics. The present study aimed at determining effect of music and musical instrument on the attraction of the domestic tourists. The results indicated that the collective memories’ narrations, memorable senses, recalling of a certain destination and event-centeredness were amongst the secondary topics influencing traveling tours with the centrality of music. Whereas the experienced, attractive and spectacular phenomenon as well as the learnable and destination-associating phenomenon, were amongst the secondary topics that were identified in this regard. The results of this study indicated that music-based tourism was a means, a goal and a method for tourism destination management and promotion of the native knowledge and cultural values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musical tourism
  • Cultural tourism
  • Music-based tourism
  • Native culture