انتقال شناخت میراث فرهنگی در شهرهای خلاق به کمک سایت اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان با گرایش نشانه‌شناسی دیداری و فرهنگ

چکیده

صنایع فرهنگی، نقش برجسته‌ای در گسترش شهرها ایفا می‌کنند و به خلق صنایع نو و انجام فعالیت‌های متنوع، سرعت می‌بخشند و منجر به رشد اقتصادی می‌شوند. نگاهی به سایت‌های فرهنگی، این فرصت را به وجود می‌آورد که منشأ و سرچشمۀ خلاقیت و همچنین روند پیدایش گونه‌ای نو از میان صنایعِ امروزی درک شود. آیا در زمینۀ گسترش شهرها در ایران، ملاحظاتی برای صنایع فرهنگی درنظر گرفته می‌شود تا بر پایۀ آنها روند خلاقیت و نوآوری شناخته شده و شکل گیرد؟
با توجه به تمایلی که در بازدیدکننده‌ها در کشف میراث فرهنگی کشورهای مختلف وجود دارد، تمایز بین بازدید از سایت و بازدید از مکان، همچون تفاوت بازار و محصول به نظر می‌رسد. با توجه به تبلیغات منفی و محدودیت‌هایی که توریست خارجی یا داخلی (به دلیل نیازمندی‌ها، علایق متفاوتِ بازدیدکننده و ممانعت از بازدید اماکنی که درحال تخریب هستند) در امر بازدید دارند، بازدید از اماکن تاریخی به‌طور مستقیم ضعیف شده است.
طبق مطالعات مردم‌شناسی، فناوری تأثیرات بسزایی بر فرهنگ دارد. این روش، دیدگاه بدیعی برای گسترش ابعاد شناختی و عملیِ فرهنگ عرضه می‌کند. دو اصل اساسی در پیشبرد این مطالعه سهیم هستند : الف) روندی که بر طبق آن شناخت‌ها1 را دریافت و منتقل می‌کنیم. ب) ترکیب کدبندی‌ها با فناوری‌های دیجیتالی به گونه‌ای که دانسته‌ها 2 فعال، ترکیب و دوباره به شکل جدیدی عرضه شوند. مطالعۀ «ریچارد فلوریدا» که ارتباط تکنیک و فرهنگ را بررسی کرده و سهمی در پیشبرد آن داشته مورد بحث قرار می‌گیرد تا پیشینۀ مطلب را روشن سازد. آنچه انفورماتیک به شکل فرامتن3، با جمع‌آوری داده‌ها و دسته‌بندی آنها در یک مجموعۀ دیجیتالی فراهم می‌آورد ناکافی بوده و لازم است تا در محیط دیجیتالی ملاحظات مکانی-زمانی گنجانده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transferring the Knowledge of Cultural Heritage in Creative Cities by the Help of Internet Websites Anita Saleh Bloordi*

نویسنده [English]

  • Anita Saleh Bloordi
Ph.D. of Frannce Language With an approach to visual semiology & Culture
چکیده [English]

Cultural industries play a prominent role in the development of cities. As a catalyst, they enhance the creation of the new industries, and provide the background for doing several activities so that they lead to economic growth. Looking at the cultural websites, an opportunity emerges to understand the origins and sources of creativity, as well as the trend of creating a new genre through the modern industries. Regarding the cultural industries are there any considerations on the development of the cities in Iran based on which to study and form the trend of creativity and innovation?
Regarding the visitors’ inclinations to explore the cultural heritage of different countries, there is a discrepancy between visiting the websites and visiting the place, which looks like the difference between the market and the product. Regarding the negative propaganda, and the restrictions the local or foreign tourists will face (due to needs, different interests of the visitors, and the prohibition of visiting the places near to destruction), visiting historical places has directly waned.
According to anthropological studies, technology greatly affects the culture. This method provides a new theory on the development of the cognitive and scientific dimensions of culture. Two major principles are very important for the advancement of this study: (1) the procedures by which we learn the cognizance, and transfer it, (2) the combination of codes and the digital technologies should be in such a way that the data is activated, processed, and reproduced in a new form. Richard Florida’s study, which explores the relationship between the technique and the culture, and plays a role in its advancement, is discussed to clarify the previous works. What informatics prepares in the form of the hypertext, by collecting data and categorizing them in a digital collection is insufficient; and, it is necessary to exert the spatial –time consideration into the digital environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural industries
  • Internet websites
  • Cultural heritage