مهر تا الله : بررسی جایگاه نور و چگونگی تداوم آن در آیین‌ها و ادیان ایران زمین، از باستان تا اسلام امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد معماری منظر

چکیده

وجود دیدگاهی معنوی و متعالی نسبت به نور، مسئله‌ای است که می‌توان آن را در ادیان و آیین‌های مختلف ایران زمین ملاحظه کرد. در این دیدگاه، نور دارای اصلی متافیزیکی و مقدس بوده و دارای ماهیتی معنوی و روحانی است. مهر در آیین‌های کهن، ایزد نور و روشنایی بوده و در آیین زرتشت و سپس در دین اسلام نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، چنانکه خداوند در قرآن، خویش را تحت عنوان نور آسمان‌ها و زمین ذکر کرده است. بنابراین نور را می‌توان سرچشمۀ تمام هستی دانست که در طی زمان و آیین‌های مختلف، شکلی نو به هستی می‌بخشد و با شکافتن تاریکی و نفوذ در اذهان، زندگی را در روح مکان می‌دمد. این عنصر در فرهنگ ایرانی همواره واجد جوهری مشترک و ازلی بوده و در واقع نشانۀ عالم والا و فضای معنوی است و ارزش قدسی و متعالی آن در سرتاسر این فرهنگ امتداد داشته وگذشته را به امروز پیوند می‌دهد.
مقالۀ پیش‌رو تلاشی است در جهت کنکاش پیرامون جایگاه و مفهوم این عنصر مقدس و مهم در فرهنگ ایران‌زمین و پی‌بردن به نحوۀ انتقال و تداوم آن در گذر زمان.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mehr to Allah: Investigating the Light Position & its Continuation in Iranian Religions from the Ancient to Today’s Islam

نویسنده [English]

  • fatemeh Shariatmadari
M.A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

Spiritual and exalted viewpoint towards the light is an issue which can be observed among various Iranian religions and rituals According to this point of view, the light has metaphysics origin and spiritual nature and is holy. The sun was the God of light and brightness in ancient religions and was really important in the Zoroastrian religion and Islam. In Islam, it has been said that Quran is the light of the earth and sky. Therefore, the light has been considered as the spring of the all being, which renew the entire world during various time and religions. This element has been always in Iranian culture and in fact it shows the eminent and spiritual world and its exalted and holiness values have been spread throughout this culture associating the past to the present.
This article tried to highlight the importance and the concept of the holiness element in Iranian culture and the way it has been handed down to new generations through the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light
  • Mitra
  • Divine
  • God