آیین مهر در اسطوره و تاریخ و سیرتحول آن در شرق و غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر

چکیده

مهر، بزرگ ایزد آریایی که نماد نور و فروغ خورشید، یاور جنگجویان راستین و خدای عهد و پیمان بوده، پس از مهاجرت آریاییان به ایران و هند جایگاه ویژه‌ای داشت چنانکه در هندوستان در کنار سایر خدایان بود و نزد ایرانیان ستایش می‌شد و مقام والایی داشت.
پس از ظهور زرتشت، میترا خدای خورشید یار و یاور اهورامزدا شد که همراه با آناهیتا ایزدبانوی باروری و آب‌های پاک همواره در دین زرتشت به حیات خویش ادامه داد. در دوران اسلامی نیز کیش مهر به گونه‌ای دیگر در تفکر و فرهنگ و رسوم جدید دگردیسی کرد که تاکنون شاهد آن هستیم.
مهرپرستی در دوران اشکانی و ساسانی به دیار غرب رفته و حدود 5 قرن آیین رسمی امپراطوری روم شد و تأثیری که بر فرهنگ و هنر مسیحی گذاشت تاکنون برجاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ritual of the seal in myth and history and its development in the east and west

نویسنده [English]

  • Ferydoun Avarzamani
Faculty member of NAZAR center
چکیده [English]

The Aryan God, great Mehr, symbolizing the light and sunshine, the real warriors helper, and god of covenant and promise was highly respected in Iran and India such that it was worshiped along other Indian gods.
After the advent of Zoroaster, Mithra, goddess of sun, had been assigned to the assistant of Ahura Mazda and survived along with Anahita, divinity of waters and god of fertility. In Islamic period, Mithraism has been transformed in to a new tradition and culture as it can be currently seen. Mithraism has penetrated into the West during Parthian and Sassanid eras so that it has been known as the official religion of Roman Empire for almost 5 centuries. Accordingly, it also greatly influenced the Christian culture and art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mithraism
  • Myth
  • History
  • East
  • West