مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Components of Iranian-Islamic Architecture and the Identity-Constructing Role of Embellishments

نویسندگان [English]

  • Hamid Mamani 1
  • Fahimeh Yari 1
  • Saeed Haghir 2
1 Ph.D. Researcher of Architecture
2 Ph.D. in History and Philosophy of Art