بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده نظر

چکیده

در این نامه بخشی از یک نقش برجسته ساسانی که از لحاظ تاریخی حائز اهمیت فوق العاده‌ای است مورد بررسی و معرفی قرار گرفته، اهمیت این نقش به سبب دوران کوتاه فرمانروایی این شخصیت تاریخی بر ایران زمین در زمان ساسانیان است. این سنگ‌نگاره متعلّق به هرمز اول (273-272م.) فرمانروای ساسانی است که اطلاعات و آگاهی تاریخی محققان از زمان کوتاه فرمانروایی او بسیار اندک است. با بررسی اسناد دست اولی مانند سنگ‎نگاره یا سکه‌ها و قراردادن این یافته‌ها در کنار یکدیگر می‌توان به بسیاری از رازها و ناگفته‌های آن دوران که در غبار زمان به دست فراموشی سپرده شده‌اند دست یافته و وقایع و رویدادهای آن دوران کوتاه را به صورت روشن‌تری در معرض دید محققان و دانش پژوهان قرار داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and introducing the Sassanid Motif founded recently in the ancient city of Bishabour

نویسنده [English]

  • Fereydon Avarzamani
Faculty member of NAZAR center
چکیده [English]

In this letter, a part of a Sassanian relief that is historically of great importance has been investigated and introduced; the significance of this motif is due to the short period of the reign of this historical personality over Iran during the Sassanid era. This bas-relief belongs to Hormuz I (273-272), the Sassanid ruler; there are little historical information and consciousness of his short reign period. By examining first-order documents like bas-reliefs or coins and putting these findings together, we can understand many of the mysteries and unspoken truths of that age that have been forgotten in the mist of time, and thus explain more clearly the events of that short period for researchers and scholars.