اماکن مقدس با پیشینۀ نیایشگاهِ «مهر»

نویسنده

دکتری تاریخ هنر

چکیده

صخره‌ها و غارهای طبیعی، چارتاقی‌ و اماکن غاری شکل زیرزمینی یا به اعتقاد بسیاری از نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران مکان‌هایی در ارتباط با نیایش مهر (میترا) بوده‌اند وجود این اماکن در دل کوه و صخره یا در زیر زمین و غارها بازگشت به باورهای میترایی دارد که زاده ‌شدن مهر از دل سنگ و صخر (یا طبق استوره ایران از نوری که از برهم خوردن دو صخره ایجاد شده (صاعقه) و سپس قربانی گاو در غار) بوده و نیایش ایزد در مکان‌هایی این‌چنین انجام می‌شده ‌است. تاکنون مردم برجا مانده که در جوار غار، کوه، چشمه و درختان مقدس انجام می‌شود و بسیاری از آداب ایرانیان کهن را حفظ کرده است. از این رو می‌توان حضور باور و آیینی کهن را در گذر زمان شاهد بود و دگردیسی تفکر و رسوم ایرانی را در دوران اسلامی نیز پی گرفت. چنانکه امروز اغلب زیارتگاه‌های مسلمانان همانا نیایشگاه‌های دوران باستان بوده که تقدس خود را حفظ کرد، محل و مأمن مردم و تکیه‌گاهی برای توسل و حاجت‌خواهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sacred places of Mithraism background

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
Ph.D in History of Art
چکیده [English]

According to most theorists and practitioners, rocks and natural caves, Chartaghi, as well as underground chamber-like sites are assigned to Mithraism implying the birth of Mehr from rocks and mountains. That is why these places are highly venerated in Mithraism. In addition, they were also house of deities’ worship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacred place
  • Ritual and belief
  • Cave
  • tree
  • Fountain
  • and well