مطالعه تطبیقی اساتیر ایران و ارمنستان با تکیه بر ایزد «مهر»

نویسنده

پژوهشکده نظر

چکیده

ایران و ارمنستان دارای روابط تاریخی، سیاسی و فرهنگی بسیار گسترده در گذر هزاره‌های تاریخی بوده‌اند، ارمنستان از دوران حاکمیت مادها تحت نفوذ شاهنشاهی ایران قرار گرفت؛ و این آغاز اثرگذاری در عرصۀ سیاست و هم در عرصۀ فرهنگ و باورهای دینی بود. تأثیر ایرانیان بر ارامنه از لحاظ دینی تا زمان مسیحی شدن ارمنستان در میانۀ قرن سوم میلادی به دست "گریگوری روشنگر1" برقرار بود، با توجّه به هم‌نژادی ارامنه و ایرانیان و نزدیکی جغرافیایی دو سرزمین به یکدیگر چنین به نظر می‌آید که این دو قوم در زمینه‌های گوناگون از جمله ادیان و باورها تأثیرات متقابل بر هم داشته‌اند، با این نگاه در پژوهش حاضر به بررسی جایگاه ایزد "مهر" در باورهای کهن ارامنی و ایرانی پرداخته شده و تا تأثیرات تفکّر مهرپرستی در ایران را بر گرایش به ایزد مهر در ارمنستان پیش از مسیحیت بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative studying of Iranian and Armenian Myths focused on Mithra

نویسنده [English]

  • Ali Nikoei
NAZAR Research Center
چکیده [English]

Iran and Armenia have enjoyed widespread political, historical, and cultural relations over millennial. Armenia came under the rule of Iranian emperor since the Medes; from then they were politically, culturally, and religiously touched. The religious effect of Iranian on Armenian was sustained up to the middle third-century by Gregory the Illuminator until Armenian turned into Christianity. Considering that Iranians and Armenians are siblings and regarding the geographical proximity, it seems that the two nations were mutually interacting in different areas including religions and beliefs. Therefore, the purpose of the present research is to study the status of “Mitra” in the ancient Iranian and Armenian beliefs and to analyze the effect of Iranian Mithraism on Mithraism tendency in Armenia prior Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mitra
  • Armenia
  • Iran
  • religious beliefs