تأثیر آرارات بر شکل‌گیری منظر فرهنگی ارمنستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

ارامنه کوه آرارات را مادر ارمنستان می‌دانند. تاریخ ارمنستان از آغاز با این کوه پیوندی عمیق داشته است. تمامی اساطیر ارمن به گونه‌ای با این کوه در ارتباط بوده و هویت بومی ارمنستان با آن تعریف می‌شود. آرارات، نماد دوپارگی ارمنستان بزرگ و الگوی پیوند دوباره تکه‌های این قوم به شمار می‌آید. در ذهن ارامنه، آرارات مسیری را از طبیعت به اسطوره، از اسطوره به فرهنگ، و از فرهنگ به منظر پیموده است. جایگاه آن به عنوان شاخص‌ترین عنصر منظر طبیعی ارمنستان، حاصل گزینش ذهنی ارامنه از طبیعت پیرامون بوده، که به دلیل پیوند با فرهنگ و اساطیر ملت ارمن، خود به یک عنصر فرهنگی ارتقا پیدا کرده است. در عین حال آرارات در شکل‌گیری بافت منظرین ارمنستان نقشی یگانه داشته و مهم‌ترین مناظر آیینی کلیساهای دامنه آرارات و زیستی‌ ایروان مستقیماً تحت تأثیر حضور هویتمند این کوه ساخته شدند. در منظر شهری نیز، آرارات در چشم‌انداز، گرافیک شهری و هنر خیابانی به صورت مکرر ظاهر شده؛ این تکرار که میزان آن بیش از هر عنصر دیگری در محیط مشهود بوده، بیانگر آن است که این کوه همچنان که در منظر طبیعی تمرکزگرا بود، در منظر فرهنگی نیز نقش وحدت‌بخش خود را حفظ کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Mount Ararat on Formation of Armenian Cultural Landscape

نویسنده [English]

  • Samaneh Rahmdel
M.A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

Armenian consider Mount Ararat mother of Armenia. The Armenian history has had deep links with this mountain from the beginning. All of Armenian myths somehow link to the mountain, and Armenian ethnic identity is defined by Ararat. Ararat is considered as symbol of two foldness of Great Armenia and pattern of reattachment of the nation's pieces. In Armenians opinion, Ararat has passed a trade from nature to t myth, from myth to culture, and from culture to landscape. Its status as Armenian's most distinctive element of the natural landscape is the result of Armenians subjective selection of nature, which has been promoted to a cultural element by the association with Armenian culture and mythology. Plus Ararat has had a unique role in formation of Armenian landscape fabric, as the most important ritual (churches in slopes of Ararat) and residential landscapes (Yerevan city) were established directly by the identified impact of Mount Ararat. In the urban landscape, Mount Ararat appears frequently in the viewpoint, urban graphic and street art; this repeated apparent which is more obvious about Ararat than any other element in the environment, suggests that the mountain has still a centralized role in cultural landscape, as it has retained its unifying role in natural landscape as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ararat
  • Natural landscape
  • Cultural landscape
  • Centralized landscape
  • Urban Art