نقش سطوح سخت در منظره‌پردازی باغ‌مزارهای ایرانی هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

به سطوحی که از عناصر سخت طبیعی و مصنوع چون سنگ، آجر و خاک غیر زراعی ایجاد شده است، «منظر سخت» گفته می‌شود. در الگوی باغ ایرانی سطوح سخت و نرم به شکلی مشخص از یکدیگر تفکیک شده و در عرصه‌های متمایز قابل رؤیت است. اگرچه باغ‌های ساخته‌شده در دوره سلاطین گورکانی هندوستان به لحاظ الگوی طراحی، عناصر و ارکان از شیوه‌ی باغسازی ایرانی تبعیت کرده‌اند و می‌توان آنها را گونه‌ای از باغ‌های ایرانی نام نهاد، اما دارای تفاوت‌هایی با نمونه‌های اصلی هستند که برخی از این تفاوت‌ها را می‌توان با حضور در فضای باغ درک کرد. تفاوت منظر سخت یکی از این اتفاقات است.
در باغ‌های هندی با الگوی ایرانی، سطوح سخت و کف‌سازی در مقایسه با نمونه ایرانی آن از گستردگی بیشتری برخوردار بوده و منظره‌پردازی باغ را به نحو بارز و قابل ادراک تحت تأثیر خود قرار داده است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عناصر و ویژگی‌های طراحی محیط باغ و بررسی نمونه‌های هندی تفاوت کیفیت منظر سخت را به چالش بکشد. بر این اساس مشخص می‌شود گستردگی سطوح سخت و نظم هندسی آنها براساس خطوط راست و زوایای متعامد با نبود پوشش گیاهی متراکم، باعث‌شده باغ هندی منتظم‌تر از باغ ایرانی ادراک ‌شود و منظر سخت آن جلوه‌ای مضاعف پیدا کند. در جهت اثبات این امر عناصر منظر سخت و کیفیت‌های حاصل از شیوه بکار گیری آنها در طراحی باغ هندی مورد مطالعه می‌گیرند تا تأثیر بصری و ادراکی تغییر تناسب میان منظر سخت و نرم باغ در نظر بیننده مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Hard Surfaces in Landscape of Iranian Tomb-Gardens in India

نویسنده [English]

  • Leila Rezapour
Researcher
چکیده [English]

 
The surfaces made of natural and artificial elements such as stone, brick, soil and non-arable land has are called, "hard landscape". In Persian Garden pattern, soft and hard surfaces are clearly separated from each other and this is visible in distinct areas. Although the gardens constructed in Indian Mughal kings era have followed the manner of Iranian gardening in terms of design pattern, building blocks and elements, and they can be called a species of Iranian gardens, but there exist some differences between them with the main examples, which can be observed with presence in the garden. The difference in hard landscape is one of these occurrences. In Indian gardens with Persian pattern, hard surfaces and floor-building are more extensive compared with those of Iran and more extensive garden and this significantly influenced the garden landscape in an obvious and perceived way. This study attempts to challenge the hard landscape difference, investigating the elements and characteristics of the garden environmental design and examining Indian examples. Accordingly, it is determined that the extension of hard surfaces and their geometric order based on straight lines and orthogonal angles in the absence of dense vegetation cause that Indian garden be perceived as more regular than Persian garden and its hard landscape find a double manifestation. In order to prove this, the hard landscape elements and qualities obtained by using them in Indian garden design are examined for the visual and perceived impact of proportionality change between the hard and soft landscape of garden to be specified in viewer’s look.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hard Landscape
  • Iranian Garden
  • India
  • Floor-building
  • landscape