زیبایی‌شناسی باغ‌های ایرانی هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

باغ ایرانی در دوره گورکانیان که به دلایل و شرایط خاص سیاسی، تبادل فرهنگی ایران و هندوستان رو به فزونی نهاد، به همراه دیگر محصولات فرهنگی و هنری با سفر به کشور هندوستان دچار تحولاتی شد. این تغییرات را می‌توان در سه دسته مورد بررسی قرار داد : شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت، موقعیت جغرافیایی خاص و بستر فرهنگی و تمدنی هند.
این پژوهش یکی از عوامل این تغییرات یعنی تأثیر «ذوق و سلیقه» مردمان هند بر باغسازی ایرانی را بررسی می‌کند. این نوشتار به روش تحلیلی- تفسیری و مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی به تشریح ذوق هندی تحت عنوان «تزئین‌گرایی» می‌پردازد و اینکه این امر چگونه در تطور باغ ایرانی در هند مؤثر افتاده است. بدین‌ترتیب ابتدا واژه ذوق هندی و تزئین‌گرا بودن آن بیان می‌شود، آنگاه به نمونه‌هایی از بروز ذوق هندی در باغ ایرانی اشاره می‌شود. این دگرگونی‌ها را می‌توان در چهار زمینه مشاهده کرد: نخست تقسیم‌بندی‌های ریزتر و تزئینی در پلان باغ؛ دوم آراستن طرح کاشت باغ با گیاهان تزئینی و متنوع؛ سوم جزئیات محوطه‌سازی و چهارم استفاده زینتی از عناصر طبیعی مانند آب و درخت. پژوهش انجام شده نشان‌دهنده این اثرگذاری بر صورت باغ در وجوه مختلف و عدم تغییر ساختاری و اساسی در اصول بنیادی آن است. ذوق هندی به عنوان عاملی فرهنگی در لایه‌های بیرونی ساختار باغ تزئیناتی را وارد و منظر باغ ایرانی را از منظری حماسی خارج می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics of Iranian Gardens in India

نویسنده [English]

  • Mohammad Jamshidyan
M. A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

 
In Mughal age, the cultural exchange between Iran and India increased because of particular political situations. Iranian garden was changed along with other cultural and artistic developments, through immigrating to India. These changes examined in three categories: different political and social conditions, Special geographical location and cultural context of India.
This Article surveys one of the factors of these changes: the effects of Indian’s gusto on Iranian gardening. It describes it by what name "ornamentation", through using library studies and field observations in an analytical – expository way. Moreover, indicates how this affect the evolution of Iranian gardens in India. Hence, first we express the word "Indian gusto" and its ornamentation and then represent some signs of Hindi taste for Iranian Garden. These changes categorized in four steps: Firstly, smaller decorative divisions in garden’s plan, second, decorating garden’s implant design with various decorative garden plants, third, Landscaping details and fourth, ornamental use of natural elements such as water and trees. The study shows this affecting, upon different aspects, on the garden without any structural or essential change in the fundamental system. As a cultural factor in outer layers, Hindi talent imports the structure of the decorative garden and discharges the Iranian Garden’s perspective through an epic aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Hindi gusto (taste)
  • Iranian Garden
  • Decoration
  • Iranian Garden in India