سلطه ابنیه بر طبیعت در ساختار باغ مقبره های هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

باغ یکی از شاخص‌ترین فضاهای منظرین است که نحوه ارتباط طبیعت و محیط مصنوع درآن می‌تواند تعریف‌کننده نظام فضایی و ساختاری منظر شود. بستر هند با توجه به ویژگی‌های خاص طبیعی- اقلیمی و کثرت کم‌نظیر آیینی- اعتقادی که در جامعه انسانی آن وجود دارد، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر نظام و ساختار باغسازی ایرانی که در دوره اسلامی وارد این کشور شده، گذارده است. مطالعه و طبقه‌بندی بخشی از این تأثیرات که به بیان نحوه تعامل طبیعت و قسمت‌های مصنوع باغ‌مقبره‌های هندی با تأکید بر ابنیه آن می‌پردازد، هدف اصلی نگارش این مقاله بوده است.
باغ ایرانی محلی است برای حضور غالب طبیعت و نمود این حضور در فضای باغ، ادراک حداکثری عناصر طبیعی منظر است. در صورتی که در باغسازی هندی، که مقتبس از سبک باغسازی ایرانی- اسلامی و متأثر از بستر هند است، هندسه حاکم بر ابنیه بر کل فضای باغ و محوطه طبیعی آن تسلط پیدا می‌کند و امتداد محوربندی و دید بصری ابنیه اصلی باغ را در تمام محوطه به خوبی می‌توان دریافت کرد؛ به بیان دیگر در باغ هندی به بنا و قسمت مصنوع بیش از طبیعت پرداخته شده است. افزایش قابل‌ملاحظه مساحت و حجم بنای مقبره نسبت به باغ پیرامونی در قیاس با نمونه‌های ایرانی، بالابردن ارتفاع بنا به صورت مصنوعی با ایجاد صفه مرتفع، تأکید بر المان‌های عمودی همچون قوس‌های بلند و مناره‌ها در معماری بنا و داشتن حصار کارشده و مزین به طاق‌نما از جمله دلایلی است که در اثبات فرضیه ارائه می‌شوند. باغسازی هندی برخلاف نمونه ایرانی آن، منتج از یک رویکرد انسان‌محور و ساخت‌گراست که سازندگان آن به دنبال نمایش مفهومی انسان‌ساخت از باغ در مقابل نگرش طبیعت‌گرایانه به آن هستند که چرایی این بحث و ریشه‌های آن در موضوع نوشتار حاضر نمی‌گنجد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Domination over Nature in Tomb-Gardens of India

نویسنده [English]

  • Maryam Akbarian
M. A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

 
Garden is one of the most characteristic and notable places in landscape field, and the state of how are connected and related natural parts with artifact and build parts in gardens can define and specify the spatial system and ambiance of it. The context of India, due to its specific character of natural and climatic features with a rare diversity in religion aspects and Isms which exist in human society, significantly has affected the spatial character of Iranian style gardens. In this paper we will categorize and explore some of these affections. Iranian garden is a place for the nature dominates and this is resulted in the perception of landscape natural elements in maximum rate. Whiles in Indian Mughal gardens, which are adopted of Iranian Islamic gardens, the geometry of building and constructed parts of garden are obviously dominant on the whole area and other natural parts, in other words in Indian Mughal garden the emphasis is on constructed parts instead of natural parts.Significant increase in the surface area and volume of the tomb in comparison with the garden surrounding in analogy with the Iranian samples, Increase the height of tomb building with creating an elevated platform, emphasizing on the vertical elements of building such as tall arcs and minarets and having an ornate fence are among the reasons that are offered to prove the hypothesis. Indian garden despite the Iranian samples is taken from a humanistic and constructivist approach which the developers are seeking to demonstrate a manmade concept and ambiance instead of a naturalistic atmosphere and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mughal tomb-gardens
  • Building of tomb-gardens
  • Essence of landscape
  • Dominant over nature
  • Contextualism