ارتباط معماری و نقاشی در مصر باستان با جهان‌بینی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر. دانشگاه تهران

چکیده

مصر باستان، از اولین تمدن‌های بزرگ بشری است که آثار باستانی و نقاشی‌های فراوانی از آن بجای مانده‌است. معماری مصر باستان دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی بوده که برجسته‌ترین آن‌ها، وجود مقابر و معابد عظیم سنگی و به دور از شهرها است؛ در حالی‌که از شهرها و کاخ‌های آن‌ها، بدلیل استفاده از مصالح کم‌دوام، بجز چند مورد محدود که به شدت ویران شده‌اند، اثری باقی نمانده‌است. این روند در تمام دوره‌های تاریخی معماری مصر باستان دیده می‌شود.
هدف از این مقاله، پیدا کردن ارتباط بین ویژگی‌های بارز معماری و هنر مصر باستان و جهان‌بینی مردم این سرزمین است. در این مقاله که به روش کیفی انجام شده، ابتدا به کمک روش مطالعه کتابخانه‌ای، به گردآوری اطلاعات مربوط به مفاهیم زمان، مرگ و دین در مصر باستان، جهت فهم جهان‌بینی آن‌ها، پرداخته شده است، سپس به کمک داده‌های بدست آمده و مشاهده آثار معماری و نقاشی، به تحلیل ارتباط میان این آثار و جهان‌بینی مردم این سرزمین پرداخته شده‌است.
دو دیدگاه اصلی در جهان‌بینی مصریان باستان شامل نگاه مادی به این جهان و جهان پس از مرگ و همچنین اعتقاد به برتری و جاودانگی جهان پس از مرگ نسبت به این جهان وجود دارد که نحوه ارتباط این دو تفکر با هنر نقاشی و معماری این سرزمین بررسی و تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigations of Ancient Egyptians Worldview and how it Relates to Their Architecture and Painting

نویسنده [English]

  • Mahda Forughi
-
چکیده [English]

Ancient Egypt is one of the first large human civilizations from which lots of archaeological relics and paintings have remained. The architectural designs of the ancient Egyptian have several special features. The most highlighted ones are their tombs and temples which have huge dimensions and made from durable materials, while their ordinary and royal houses which made in mud and brick which nothing has been remained from them now. In addition, their tombs and temples are located far from their city and the Nile River. This process can be seen in all historical periods of ancient Egyptian architecture.
The paper’s goal is to find the relationship between the architecture of ancient Egyptian and the worldview of the people of this land. In this qualitative study, first of all, we gathered information on the concepts of time, death and religion in ancient Egypt with the help of library research to understand the worldview of the people of this land. Then, with the help of these data and studying their architectures and paintings, we analyzed the relationship between the architecture of ancient Egyptian and the worldview of the people of this land. Our findings showed that paintings of ancient Egypt and its architectures reflected the worldview of the people of this land, which contains their materialistic vision of this world and the world of after life and also Excellence and immortality of the after life’s world than this world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • Tombs, Worldview, Life of after death