تـأثیـر سفالگری اسلامی بر سفالگری جنوب ایتالیا (سیسیل) از قرن سوم ه.ق. همزمان با ورود اسلام به این سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف این مقاله آن است که سفالگری اسلامی چه تأثیری بر نمونه‌های سیسیلی آن در طول دوره ورود و پذیرش اسلام در قرن سوم ه.ق در این سرزمین، تا حداقل چند قرن بعد داشته‌است و اینکه آیا این فرایندِ تأثیرپذیری به صورت متقابل بوده و یا فقط یک جانبه بوده‌است. این پژوهش با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات به شیوه تاریخی و کتابخانه‌ای و با ارائه نمونه‌های تصویری، ابتدا به مطالعه سیر تاریخی ورود اسلام به جزیره سیسیل و سپس به بررسی و تحلیل تأثیرات متقابل ورود اسلام بر زندگی ساکنین مسلمان پرداخته‌است. هدف آن است که با مطالعه ویژگی‌های هنر سفالگری اسلامی در قرون اولیه اسلامی و به‌ویژه از قرن سوم هجری‌قمری و بررسی مشخصه‌های هنر سفالگری در سیسیل از قرن نهم میلادی (مصادف با ورود اسلام) و با توجه به ویژگی‌های مشترک و نقاط افتراق، تأثیرپذیری سفالگری سیسیل از سفالگری اسلامی با ارائه چند نمونه از هنر این مناطق در قرون یاد شده مورد استدلال واقع شود. نتایج این پژوهش در راستای شناخت چگونگی و میزان تأثیرگذاری اسلام و هنر و فرهنگ اسلامی بر فرهنگ سرزمین‌های مفتوحه و شیوه‌های زندگی آن‌ها اعم از تولیدات هنری و صنایع دستی، راهگشا خواهد‌بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Islamic Pottery on South Italian Pottery (Sicily) Since the Third Century ah With the Arrival of Islam to Italy

نویسنده [English]

  • Fatemeh Masdari
-
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the effects of Islamic pottery on pottery of Southern Europe, especially on Sicily, Italy. The research questions were as follows: what was the effect of Islamic pottery on the Sicilian examples when Islam arrived to Italy in the third century AH until at least a few centuries later. And was this process of effectiveness bilateral or unilateral? This study investigated the historical process of entering Islam to Sicily by collecting data in library and historical methods and providing the Figtorial examples. Then, the present study analyzed the mutual effects of Islam on the life of Muslisms. The objective of this study was to reason the effectiveness of Sicily pottery from Islamic pottery by providing a few examples of art in these regions in the mentioned centuries by studying the features of Islamic pottery art in the early Islamic centuries, especially since the third century AH and studying the characteristics of pottery art in Sicily since the ninth century BC (Coinciding with the arrival of Islam) based on common features. The results of this study were in line with recognizing the method and amount of effectiveness of Islam and Islamic art and culture on the culture of conquered lands and their lifestyles including artistic products and handicrafts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pottery
  • Islamic pottery
  • Sicily
  • Glazed pottery
  • Third century AH