خوانش جنسیتی گردشگران ایرانی از فضاهای باز شهری اروپایی نمونه موردی: فضاهای باز شهری در فرانسه و ایتالیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری، پژوهشکده نظر

چکیده

بسیاری از فضاهای شهری امروز ما را فضاهای جنسیتی فرا گرفته اند. جنسیتی شدن فضا به معنای محروم شدن گروهی از مردم، برای حضور و بهره وری از آن فضاست. از بین بردن فضاهای جنسیتی و فراهم کردن شرایط برای حضور همگان در فضاهای شهری در قدم اول نیازمند توانایی شناسایی مؤلفه های جنسیتی در فضاست. شناسایی این مؤلفه ها و به کارگیری یا حذف آن ها از فضاهای مختلف می تواند به تولید فضاهای شهری متعادل تری بیانجامد. از آنجایی که ادراک زنان و مردان از فضا با هم متفاوت است، کشف اولویت های ادراکی آنها در فضا می تواند زمینه ای بر شناسایی مؤلفه های جنسیتی باشد. مطالعه بر روی آثار معماری، هنری و ادبی زنان برای کشف مؤلفه های زنانه روش کشف این عناصر است. روش تحقیق در این پژوهش، مشاهدات میدانی، کتابخانه ای و مصاحبه با گردشگران ایرانی است که برای اولین بار فضاهای موزه ژورژ پمپیدو در شهر پاریس، میدان ماسنا در شهر نیس، میدان دل کامپو در شهر سیه نا و پله های اسپانیایی شهر روم را دیده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان فضاهای نام برده، فضای باز موزه ژورژ پمپیدو و میدان دل کامپو فضاهایی مردانه، پله های اسپانیایی فضایی زنانه و میدان ماسنا در شهر نیس یک فضای بدون جنسیت (متعادل) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gendered Perceive of Iranian Tourists, Visiting European Public Urban Spaces Case studies: Selected Public Spaces in France and Italy

نویسنده [English]

  • honey arjomandi
چکیده [English]

Nowadays people are surrounded by Gendered spaces. Gendered space means to deprive a group of people from attending and using a space. Eliminating gendered spaces and providing the opportunity for public participation in urban spaces requires, at first, the ability to identify gendered components in space. By identifying gendered components and employing them, more balanced urban spaces might be created. Since men and women vary respecting perception of space, discovering conceptual priorities in space may aid in recognizing gender components. Studying feminine architecture, art and literary works to discover gendered components leads to attributes which can be used in space. Research methodology is field and library observations as well as interviewing Iranian tourists who has visited Georges Pompidou museum in Paris, Massena square in Nice, Piazza Del Campo in Siena, and Spanish Steps in Rome for the first time. Research results show that of the aforementioned, Georges Pompidou museum and Piazza Del Campo outdoors are male-oriented spaces; whereas, Spanish Steps is female-oriented and Massena square in Nice is a neutral (balanced) context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Space perception
  • Urban outdoor space
  • Feminine and masculine space