ساختار کوشک در باغ های خراسان؛ الگویی برای سکونت دائم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری گرایش منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دکتری معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

باغ ایرانی به عنوان یکی از مظاهر باغسازی جهان در عین داشتن الگویی مشخص، دارای تنوع بسیاری در اجزای خود است. این تنوع با سادگی فرم و الگوی باغ ایرانی، سبب بروز مفاهیم پیچیده و عملکردهای متفاوتی در انواع باغ های ایرانی شده است. این تنوع به حدی است که در باغ های موجود در اقلیم های مختلف، شاهد بروز اشکال مختلفی از کوشک ها، استفاده از آب و فضاهای پشتیبان سکونت در باغ هستیم. عموماً سکونت در باغ ها جهت تفرج و استراحت بوده و به همین دلیل این سکونت، موقتی تلقی می شده است. این امر سبب شکل گیری نوع خاصی از معماری برای کوشک ها شده که بیشتر بر جنبه های دید و منظر مطلوب تاکید داشته است و مواردی که برای سکونت دائم در یک منطقه موردنیاز است در آن ها تعبیه نمی شده است.
تبلور باغ ایرانی در مناطق مختلف سرزمین ایران به تناسب شرایط مکان دارای تفاوت هایی است. باغ های خراسان جنوبی به ویژه شهر بیرجند علیرغم شباهت های ساختاری با سایر باغ های ایرانی در اجزا متفاوت بوده و دارای هویت مستقل خود است. این باغ ها با اینکه در اقلیمی مشابه با باغ های کویری ایران قرار دارد اما به سبب نوع سکونت و شیوه استفاده حاکمان از آنها تفاوت هایی با الگوهای سکونت موقت ایران دارد. از جمله این تفاوت ها می توان به نوع استقرار کوشک یا عمارت در باغ و شیوه سکونت در آن اشاره کرد.
در این مقاله با استفاده از روش تاریخی – تحلیلی، باغ های بیرجند مورد بررسی قرار گرفته و به وسیله ابزارهایی مانند منابع کتابخانه ای و مشاهده میدانی، تفاوت در نوع سکونت در باغ های بیرجند تحلیل شده است.
بررسی باغ های بیرجند نشان می دهد که احداث عمارت های وسیع در جهت شرقی- غربی به منظور سکونت دائم از ویژگی های غالب در سنت باغسازی این منطقه است. نوشتار حاضر به بررسی وجوه تمایز بخش سکونتی باغ های بیرجند پرداخته و سعی می کند الگوی باغسازی این منطقه را به عنوان یک گونه متفاوت از باغسازی ایرانی شناسایی و تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structure of the Kiosks in Khorasan Gardens; a Model for Permanent Residence

نویسندگان [English]

  • mohammadreza mehrabani golzar 1
  • mehdi fatemi 2
1
2
چکیده [English]

Iranian gardens as one of the symbols of gardening in the world, while having a unique pattern has a wide variety in its components. The diversity along with simplicity of style in Iranian gardens develops complex concepts and different functions in different types of Iranian gardens. The diversity in gardens of different climates is in such a way that we are witnessing different forms of kiosks, water usage, and backup residence areas in the garden.Residence in the gardenswas generally for recreation and rest, that is why this residence is considered temporary.This causes the formation of a special kind of kiosk architecture, which has emphasized on the most desirable of vision and perspectiveand necessary elements for permanent residence in an area were not considered. Manifestation of Persian Garden in different regions of Iran has some differences in accordance with conditions of the area. South Khorasan gardens specially gardens of Birjand despite structural similarities with other Persian gardens are different in componentsand havetheir own independent identity. Although Theses garden are located in climates similar to Iranian desert gardens but due to the type of occupancy and usage of their rulers, they have some differences with temporary residential patterns in Iran. Some of these differences aresuch as type of kiosk or mansion establishment in the Garden and style of residence.
In this paper, Birjand gardenswere studied using the historical-analytical method, and the difference of dwelling typesbetween Birjand gardenswere analyzed by means of library resources and field observations. Evaluation of Birjand Gardens shows that the establishment of vast mansions in an east to west direction,in order to permanent residence is a dominant gardening feature of this region. The present paper examines the distinctive aspects between residential districts of Birjand gardens and tries to identify and explain thegardening pattern this region as a different type of Iranian gardening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden
  • Birjand
  • Permanent residence
  • Iranian Garden